Studijski programi i izvedbeni planovi nastave

PLAN I PROGRAM Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij Filozofija

PLAN I PROGRAM Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij Filozofija


Izvedbeni plan prijediplomskog studija Filozofije dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://sokrat.ffos.hr/ff-info/studiji.php?action=show&id=19

Izvedbeni plan diplomskog studija Filozofije dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://sokrat.ffos.hr/ff-info/studiji.php?action=show&id=24


Obrazac za studentsko vrednovanje studijskih programa