Znanstvena djelatnost

Skupovi Odsjeka

 

1. Dani praktičke filozofije (Znanstveni skup; Filozofski fakultet Osijek; 17.-18. siječnja 2013.)

Obrazloženje teme i program skupa

2. Dani praktičke filozofije (Znanstveni skup; Filozofski fakultet Osijek; 16.-17. siječnja 2014.)

Program skupa

Filozofija na periferiji (Obilježavanje Svjetskog dana filozofije; Znanstveno-stručni kolokvij; Filozofski fakultet Osijek; 16. studenog 2017.)

Obrazloženje i program kolokvija

Postmoderna. Filozofijsko i kulturno nasljeđe (Obilježavanje Svjetskog dana filozofije; Znanstveno-stručni kolokvij; Filozofski fakultet Osijek; 15. studenog 2018.)

Knjižica sažetaka kolokvija

Paideia. Odgovornost za sadašnjost (Obilježavanje Svjetskog dana filozofije; Domaći znanstveni skup; Filozofski fakultet Osijek; 21. studenog 2019.)

Knjižica sažetaka skupa


Odabrani radovi Odsjeka

 

Davor Balić: Miroslav Krleža’s Assessment of Frane Petrić.pdf

Marijan Krivak: Metoda jednakosti kao emancipacija – O politici i poetici Jacquesa Rancierea.pdf

Marijan Krivak: Što je to filozofija?.pdf

Marijan Krivak: Ima li još (protestantske) etike i duha u kapitalizmu? Weber i Badiou: pitanje etičkog.pdf

Demian Papo: Vuk-Pavlovićevi stavovi o Lockeovu nauku.pdf

Zdravko Perić: Politička psihologija Rousseauova plemenitog divljaka.pdf

Boško Pešić, Denis Jurković: Estetska misao Danka Grlića na razmeđu marksizma i filozofije umjetnosti.pdf

Hrvoje Potlimbrzović: Zastupljenost filozofskih disciplina u opusu Stjepana Matičevića

Darija Rupčić Kelam: Humanističko obrazovanje kao posljednja svrha ljudskog opstanka.pdf

Darija Rupčić Kelam: Bolest u procjepu biologije i kulture. Postmoderno shvaćanje bolesti kao biokulturne pojave.pdf

Darija Rupčić Kelam: Narativna medicina. Pokušaj rekonstrukcije i zadobivanja identiteta kroz osobni narativ.docx

Darija Rupčić Kelam, Ivica Kelam: Mit o skrbi kao pokušaj legitimacije nadempirijske apriorne datosti kroz Boffovo i Heideggerovo poimanje skrbi kao konstitutivnog momenta ljudskosti.pdf

Martina Volarević: Heideggerova kritika Descartesova cogita.pdf


Odabrane znanstvene knjige Odsjeka

 

Marijan Krivak, Filozofija otpora

ISBN: 978-953-314-047-6

Broj stranica: 171

Godina izdanja: 2019.

Izdavač: Filozofski fakultet, Osijek

 

Boško Pešić, Portreti filozofije − Heidegger, Jaspers, Arendt

ISBN: 978-953-8139-21-5

Broj stranica: 151

Godina izdanja: 2019.

Izdavač: Naklada Breza, Zagreb

 

 

Boško Pešić, Pavao Žitko (ur.), Existence and the One

ISBN: 9789877232004

Broj stranica: 394

Godina izdanja: 2019.

Izdavač: Teseo

 

Boško Pešić, Rusmir Šadić (ur.), Heideggerov kraj

ISBN: 978-9926-8213-0-2

Broj stranica: 150

Godina izdanja: 2017.

Izdavač: Centar za kulturu i edukaciju »Logos« / Hrvatsko društvo »Karl Jaspers«