Diplomski studiji

Nastavni smjer

Naziv studija: sveučilišni diplomski jednopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti nastavnoga smjera/sveučilišni diplomski dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti nastavnoga smjera

Nositelj studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Trajanje studija: 4 semestra

Uvjeti upisa na studij: 
završen preddiplomski studij

Ciljevi studijskog programa
Obrazovni su ciljevi studija usmjereni k usvajanju i primjeni temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz edukacijskih i psihologijskih znanosti, kao i iz metodike struke te proširivanju i nadopuni stručnih znanja – stečenih na preddiplomskome studiju – iz područja kroatistike, jezikoslovlja, znanosti o književnosti, metodologije znanstvenoga rada te općih kulturoloških znanja iz humanističkih i srodnih znanstvenih disciplina.

Diplomskim studijskim programom hrvatskoga jezika i književnosti nastavnoga smjera studenti stječu pedagoške i stručno predmetne kompetencije potrebne za izvođenje nastave hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama, kao i na kroatističkim katedrama u inozemstvu, stručne kompetencije potrebne za poslove u nakladništvu i sredstvima javnoga priopćavanja, za rad u kulturnim i znanstvenim ustanovama, kao i na poslovima iz šireg djelokruga kulturnih, društvenih i javnih djelatnosti.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija
magistar/magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

Književnoistraživački smjer

Naziv studija: sveučilišni diplomski jednopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti književnoistraživačkoga smjera

Nositelj studija:
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Trajanje studija: 4 semestara

Uvjeti upisa na studij: završen preddiplomski studij

Ciljevi studijskog programa
Obrazovni su ciljevi studija usmjereni k stjecanju stručnih i specijalističkih znanja iz znanstvene grane teorija i povijest književnosti te nadopuni i proširivanju znanja stečenih na preddiplomskome studiju iz područja kroatistike, jezikoslovlja, znanosti o književnosti, metodologije znanstvenoga rada te općih kulturoloških znanja iz humanističkih i srodnih znanstvenih disciplina.

Po završetku diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti književnoistraživačkoga smjera studenti stječu kompetencije za samostalno književnoznanstveno istraživanje, kao i za sudjelovanje u skupnome radu na znanstvenim projektima te kvalitetnu pripremu za nastavak studija na programima poslijediplomskih humanističkih studija. Prema odabranim stručnim i specijalističkim predmetima, studenti stječu visoku razinu primjene teorijskoga znanja, razvijene sposobnosti sudjelovanja, organiziranja i rukovođenja tekstološkim istraživanjima, vještine znanstvenoga i popularno-znanstvenoga prezentiranja književnoznanstvenih tema i osposobljeni su za stručne poslove u znanstvenim i kulturnim ustanovama, nakladnim kućama, sredstvima javnoga priopćavanja, muzejima i arhivima, kao i za stručne poslove iz širega djelokruga znanstvenih, kulturnih, društvenih i javnih djelatnosti.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija
magistar/magistra hrvatskoga jezika i književnosti

SKRAĆENE INAČICE STUDIJSKIH PROGRAMA

UPITNIK: STUDENTSKO VREDNOVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA

IZVEDBENI PLAN u ak. godini 2022./2023.

  • Jednopredmetni diplomski studij – nastavnički smjer (vidi ovdje)
  • Dvopredmetni diplomski studij – nastavnički smjer (vidi ovdje)