Preddiplomski studiji

Naziv studija: sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti / sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti

Nositelj studija:
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Izvođač studija: Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Trajanje studija: 6 semestara

Uvjeti upisa na studij
: završeno četverogodišnje srednje obrazovanje i ostvaren dovoljan broj bodova na rang-listi propisanih za upis

Ciljevi studijskog programa
Obrazovni su ciljevi studija usmjereni k stjecanju temeljnih znanja i vještina iz područja kroatistike, jezikoslovlja, znanosti o književnosti, medijske kulture i općih kulturoloških znanja iz humanističkih i srodnih znanstvenih disciplina.

Preddiplomskim studijskim programom hrvatskoga jezika i književnosti studenti stječu kompetencije potrebne za rad na lektorskim poslovima u sredstvima javnoga priopćavanja, uredničke poslove u kulturnim ustanovama i nakladnim kućama te opće poslove u znanstvenim i kulturnim ustanovama, muzejima i arhivima, kao i na poslovima iz šireg djelokruga kulturnih, društvenih i javnih djelatnosti.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija
prvostupnik/prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti

SKRAĆENE INAČICE STUDIJSKIH PROGRAMA

UPITNIK: STUDENTSKO VREDNOVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA

IZVEDBENI PLAN za ak. godinu 2022./2023.

  • Izvedbeni plan preddiplomskoga jednopredmetnog studija (vidi ovdje)
  • Izvedbeni plan preddiplomskoga dvopredmetnog studija (vidi ovdje )