Održane terenske nastave

Akademska godina 2018./2019.

Terenska nastava Istočna Slavonija i Srijem

Dana 31. svibnja 2023. godine studenti 2. godine prijediplomskog studija pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Denisa Njarija i doc. dr. sc. Danijela Jelaša, obišli su u sklopu terenske nastave srednjovjekovne lokalitete Erdut, Šarengrad, Novi Mikanovci i Koprivna. Također, studenti su se imali prilike upoznati sa stalnim postavom Muzeja grada Iloka, čijim se djelatnicima zahvaljujemo na gostoprimstvu i vrlo poučnom stručnom vodstvu.

 

 

Akademska godina 2021./2022.

Terenska nastava Valpovo, Našice, Orahovica, Kaptol i Požega

Dana 13. svibnja 2022. godine Odsjek za povijest organizirao je terensku nastavu za studente druge godine preddiplomskog studija u sklopu kolegija Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku i Slavonija, Srijem i Baranja u srednjem vijeku, te studente prve godine diplomskog studija u sklopu kolegija Osnove urbane povijesti i grad hrvatskog srednjovjekovlja. Terensku nastavu su vodili nositelji kolegija doc. dr. sc. Denis Njari i doc. dr. sc. Danijel Jelaš. Temeljni cilj terenske nastave je upoznavanje studenata s nekim od najvažnijih srednjovjekovnih lokaliteta i srednjovjekovne baštine na području Valpova, Našica, Orahovice i Požege. Tako je obilazak uključivao valpovački dvorac i tamošnji Muzej Valpovštine, obilazak franjevačke crkve u Našicama i templarske crkve u Martinu, uspon na Ružicu-grad, obilazak lokaliteta srednjovjekovnog kaptola Sv. Petra te franjevačku crkvu Sv. Duha i nekadašnju dominikansku crkvu sv. Lovre u Požegi.

 

 

Akademska godina 2019./2020.

Terenska nastava Šikloš i Pečuh

Dana 5. 12. 2019. godine za studente povijesti i mađarskog jezika i književnosti organizirana je terenska nastava s putovanjem u Šikloš i Pečuh u organizaciji prof. Eldine Lovaš i prof. Denisa Njarija. Terensku su nastavu pohađali studenti kolegija „Povijest i kultura Mađara“, „Srednjovjekovna povijest i kreativne industrije“ te „Mikropovijest i lokalna povijest“. U Šiklošu je prof. Njari pokazao vanjske bedeme utvrde te upoznavao studente s najvažnijom srednjovjekovnom arheološkom baštinom na području grada Šikloša. U samoj utvrdi bilo je organizirano stručno vodstvo. Nakon Šikloša nastavljen je put do Pečuha. U prvoj je fazi terenske nastave u Pečuhu posjećen Muzej rudarstva, a u drugoj su fazi studentima prezentirani srednjovjekovni sjeverni bedemi grada s barbakanom te pečuška katedrala s biskupskom palačom. Nakon toga su studenti imali slobodno vrijeme predviđeno za ručak i samostalno obilaženje muzeja i kulturne baštine po vlastitom izboru. Može se reći da je u cijelosti ostvaren cilj terenske nastave, odnosno prezentirana je srednjovjekovna materijalna i arhitektonska baština na području Šikloša i Pečuha, te su studenti upoznati s mogućnošću potencijalne buduće samostalne organizacije takve vrste nastave. Ukazano je na regionalne i lokalne specifičnosti povijesti područja nekadašnje južne Ugarske, koja je imala važan utjecaj na povijest Slavonije, Hrvatske i srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku.

 

Akademska godina 2018./2019.

Terenska nastava Istočna Slavonija i Srijem

Dana 17. studenog 2018. studenti druge godine prediplomskog studija u sklopu kolegija Slavonija i Srijem u srednjem vijeku obišli su podunavske srednjovjekovne lokalitete Kolođvar, Erdut, Šarengrad i Ilok, gdje je bio planiran obilazak i Muzeja grada Iloka te franjevačke crkve. U povratku je obilazak obuhvatio srednjovekovnu crkvu na Meraji u Vinkovicima te staro sjedište Bosanske biskupije, Đakovo, s ostacima srednjovjekovnih bedema. U sklopu nastave studenti su imali i seminarsak izlaganja o lokalitetima u programu.