Terenska i izvanučionička nastava

Odsjek za povijest nastoji redovito, u skladu s mogućnostima, organizirati terensku i izvanučioničku nastavu nastavu za studente u sklopu kako obveznih tako i izbornih kolegija. Terenska se nastava najčešće provodi u vidu obilaska povijesnih lokaliteta i baštinskih ustanova u Hrvatskoj i susjednim zemljama, dok se izvanučionička nastava u pravilu organizira u nekoj od baštinskih ustanova u Osijeku, muzejima ili arhivu, što uključuje obilazak navedenih ustanova, predavanja i radionice.

 

Održane terenske nastave