Raspored sati

LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2022./2023.

 

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

FILOZOFIJA

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – dp

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – jp

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – diplomski – dp

INFORMATOLOGIJA – diplomski – dp

INFORMATOLOGIJA – dp – preddiplomski

INFORMATOLOGIJA – jp – preddiplomski

MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

NAKLADNIŠTVO

NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – dp

NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – jp

PEDAGOGIJA

POVIJEST UMJETNOSTI

POVIJEST

PSIHOLOGIJA

SOCIOLOGIJA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 

 

RASPORED NASTAVE PO UČIONICAMA

RASPORED DOGAĐANJA NA FAKULTETU

REZERVACIJA UČIONICA SUBOTOM U PROSTORIJAMA NA FAKULTETU

VIRTUALNE UČIONICE – samo za konzultacije i druge potrebe nastavnika

PPDMI

KONGRESI I OSTALA DOGAĐANJA NA FAKULTETU PO UČIONICAMA – poslije završenog ljetnog semestra

 

NAPOMENA: Nastavnici, suradnici i studenti izmjene rasporeda nastave i rezervacije učionica mogu ostvariti pismenim upitom na e-adresu: raspored@ffos.hr.