Osvrt na predstavljanje teorijskog dijela priručnika o radu s osobama treće životne dobi (14. ožujka 2023.)

Odsjek za pedagogiju

Studenti Barbara Milinović, Milorad Radovanović i Ena Sečić predstavili su teorijski dio priručnika o radu s osobama treće životne dobi u okviru redovne seminarske nastave iz kolegija Andragogija u utorak, 14. ožujka na Filozofskom fakultetu Osijek. Osnovni cilj ove aktivnosti bio je upoznati studente koji će provesti radionice s članovima osječkih umirovljeničkih udruga s teorijskim i praktičnim odrednicama odgojno-obrazovnog rada s osobama treće životne dobi. Studenti Barbara, Milorad i Ena započeli su izlaganje objašnjenjem konceptualnih razlika između pedagogije, andragogije i gerontogogije. Govorili su i o potrebi znanstvene i praktične aktualizacije pojma gerontogogije u hrvatskom kontekstu. Studenti su navedeno povezali sa statističkim pokazateljima o strukturi hrvatskog stanovništva, u odnosu na koje treba istaknuti trend porasta broja osoba treće životne dobi (Slika 1).

Slika 1. Stanovništvo prema starosti prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (Državni zavod za statistiku, 2022)

 

Studenti su opisali i sustav skrbi o osobama treće životne dobi u Hrvatskoj, uz poseban osvrt na domove za starije i nemoćne. Potom su govorili o izvaninstitucionalnim oblicima podrške osobama treće životne dobi, primarno u odnosu na socijalizaciju i razvoj praktičnih vještina, čemu pedagozi mogu dati osobit profesionalni doprinos. Predstavili su i primjere dobre prakse izvaninstitucionalnih oblika podrške osobama treće životne dobi u Hrvatskoj: projekt Walking English Filozofskog fakulteta Osijek, projekt Zlatne godine udruge PLANTaža i Gimnastičkog društva Osijek-Žito, projekt Život u zajednici u gradu Belišću Udruge umirovljenika Belišće te program Za uspravan hod kroz zlatnu dob Grada Valpova. Izlaganje su zaključili prikazom različitih oblika podrške osobama treće životne dobi u Nizozemskoj kao zemlji koja pokazuje izrazitu međugeneracijsku osjetljivost prema toj dobnoj skupini. Također, ta je zemlja odabrana zbog sve većih stručnih, znanstvenih, ali i političkih nastojanja osiguranja dostojanstvenog starenja osobama treće životne dobi, koji mogu informirati prakse u Hrvatskoj.

Nakon izlaganja razgovarali smo o profesionalnoj ulozi pedagoga u pružanju odgojno-obrazovne podrške osobama treće životne dobi u Hrvatskoj. Studenti smatraju da je važno već u okviru studija razvijati profesionalne kompetencije za odgojno-obrazovni rad sa svim dobnim skupinama, pri čemu je važna podrška unutar strukture studija. U tom smislu razgovarali smo o mogućnostima uvođenja kolegija Gerontogogija na studij Pedagogije, ali i drugih neformalnih/informalnih oblika podrške razvoju kompetencija za rad s osobama treće životne dobi (volontiranje, stručna praksa).