Otvoren poziv Agencije za znanost i visoko obrazovanje za sudjelovanje u stručnim povjerenstvima

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) uputila je otvoreni poziv nastavnicima na visokim učilištima te studentima da se, kao članovi stručnih povjerenstava, uključe u postupke vanjskih vrednovanja visokih učilišta koje provodi AZVO.

Uz odgovarajuće kompetencije, članovi stručnih povjerenstava trebaju dobro poznavati sustav osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, dokument Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), posjedovati dobre usmene i pismene komunikacijske vještine te izvrsno poznavati engleski jezik.

Otvoreni poziv dostupan je na mrežnim stranicama www.azvo.hr te na sljedećoj poveznici.