Otvoreni studio (Televizija Slavonije i Baranje): Najava novog ciklusa FUZ&JA-e

U emisiji Otvoreni studio, na Televiziji Slavonije i Baranje, Jelena Pataki Šumiga i Luka Pejić najavili su novi ciklus FUZ&JA-e, projekta popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.