Povjesničar Lovro Kralj gostovao na FFOS-u

Odsjek za povijest

Dr. sc. Lovro Kralj s Filozofskog fakulteta u Rijeci održao je 25. travnja 2023. na Filozofskom fakultetu u Osijeku (P 15) gostujuće predavanje pod naslovom “Osijek kao mikrokozmos fašizma u Drugom svjetskom ratu” u okviru obveznog kolegija Hrvatska povijest 20. stoljeća koji se izvodi na trećoj godini prijediplomskog studija Povijesti.

Tijekom predavanja studenti i ostali zainteresirani imali su prilike saznati kako su se na lokalnoj razini Osijeka tijekom Drugoga svjetskog rata u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj razvijali i međusobno odnosili politički pokreti sa sličnim fašističkim osobinama – Ustaški pokret, njemački nacisti i mađarski Strelasti križevi. Pritom je posebna pozornost poklonjena antisemitizmu, kao zajedničkom obilježju navedenih triju totalitarnih pokreta, te provedbi antisemitističke politike u praksi, koja je dovela do masovnih stradanja i fizičkog istrjebljenja najvećeg dijela lokalne židovske zajednice u okviru Holokausta u NDH i Trećem Reichu. Studenti su tijekom predavanja imali prilike vidjeti autentične fotografije masovnih događaja i manifestacija u Osijeku tijekom Drugog svjetskog rata, a uz sudjelovanje u diskusiji tijekom predavanja, na kraju su predavaču uputili i niz zanimljivih pitanja.

Održavanjem gostujućeg predavanja dr. sc. Kralja ostvaren je dio ishoda učenja planiranih u okviru kolegija, poput objašnjavanja socijalnih, kulturnih i ekonomskih procesa te  političkih fenomena u razdoblju Drugog svjetskog rata te argumentiranog raspravljanja o događajima i pojavama značajnim za razdoblje Drugog svjetskog rata, s obzirom na postojanje NDH s jedne strane i partizanskog pokreta s druge strane.

Tekst i fotografije: Domagoj Tomas