Poziv za prijavu aktivnosti ustrojbenih jedinica za ljetni semestar ak. 2022./23. godine Projekta popularizacije znanosti FUZ&JA

Rok za predaju prijedloga za uvrštavanje aktivnosti u sklopu ljetnog semestra ak. 2022./2023. godine je 1. veljače 2023. godine.

Prijedloge šalju voditelji ustrojbenih jedinica na adresu e-pošte fuzija@ffos.hr.

Prijedlozi trebaju sadržavati naziv ustrojbene jedinice i datum sjednice na kojoj je izglasan prijedlog, osobu koja je odgovorna za predloženu aktivnost, naziv aktivnosti, ime sudionika u sklopu aktivnosti, datum za koji se predlaže aktivnost.

Prava i obveze prijavitelja aktivnosti regulirana su Pravilima za organizaciju Projekta popularizacije znanosti od 16. ožujka 2022. iz kojih ovdje izdvajamo sljedeće:

(1) Svaki suradnik ili nastavnik može u sklopu ustrojbene jedinice prijaviti aktivnost na način, da svaka ustrojbena jedinica može samostalno prijaviti jednu aktivnost popularizacije mjesečno, ako se ta aktivnost ne uklapa temom i oblikom izvođenja u postojeće podcikluse popularizacije znanosti Fakulteta, koji su sastavni dio redovitog rada Projekta popularizacije znanosti.

(2) Aktivnost koju nastavnici prijavljuju u sklopu ustrojbenih jedinica mora biti prethodno usuglašena (većinom glasova) kao prijedlog na sjednici ustrojbene jedinice.

(3) U iznimnim slučajevima, moguće je odobriti i više aktivnosti, ako je to posebno opravdano i prethodno dogovoreno s Povjerenstvom za organizaciju Projekta popularizacije znanosti i Upravom Fakulteta.

Molimo sve prijavitelje da prvo s voditeljima podciklusa ispitaju mogućnost uključivanja predložene aktivnosti u stalne podcikluse: Otvoreni četvrtak, scientific inter_view, EstLab, Alumni.

Na ovaj poziv ne prijavljuju se:

– voditelji podciklusa s aktivnostima u sklopu podciklusa, koji izravno predlažu i dogovaraju aktivnosti s Povjerenstvom za organizaciju Projekta popularizacije znanosti

– aktivnosti koje ulaze u Plan gostujućih predavanja u nastavi i financiraju se kroz programske ugovore za nastavu

– aktivnosti koje se organiziraju u sklopu drugih festivala (npr. Festival znanosti)