Predavanje Tanje Krstanović

Dana 14. 4. 2022. Tanja Krstanović, bivša FFOS studentica uposlena u sveučilišnoj knjižnici u Grazu (Austrija), održala je preko Zoom platforme predavanje za studente 1. godine diplomskog studija Informatologije u okviru nastave iz kolegija “Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama”. Kolegica Krstanović upoznala je studente sa svojim radom na odjelu za elektroničke izvore u središnjoj sveučilišnoj knjižnici u Grazu. Poseban je naglasak bio na nabavi e-časopisa i pregovaranju s izdavačima pri nabavi baza podataka te elektroničkim izvorima u otvorenom pristupu.