Prednatječaj: Poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet

PREDNATJEČAJ

 

za upis na

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet

u akademskoj godini 2022./2023.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultet)  raspisuje prednatječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana teorija i povijest književnosti.

Pretprijave se podnose od 10. lipnja do 15. srpnja 2022. godine.

Opći uvjeti i kriteriji upisa

I. Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij mogu upisati:

  1. pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij iz područja humanističkih  znanosti (polje filologija) (po bolonjskom sustavu),
  2. pristupnici koji su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij humanističkih znanosti (polje filologija) po studijskom sustavu kakav je bio na snazi prije 2005. godine,
  3. pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti iz područja humanističkih znanosti (predbolonjski sustav),
  4. pristupnici koji su završili predbolonjski magistarski studij i položili sve propisane ispite ili su ih položili djelomično.

Ako se prijave kandidati izvan navedenih kategorija, njihov će status pojedinačno rješavati Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.

II. Pristupnici za upis na studij moraju imati završen sveučilišni diplomski studij s prosječnom ocjenom od najmanje 4,0. Pristupnici s nižim prosjekom mogu se upisati iznimno, uz preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika i na temelju Odluke Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

III. Pristupnici moraju aktivno vladati najmanje jednim stranim jezikom, što treba biti vidljivo  iz dokumentacije.

Obavijesti o studiju

Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine odnosno šest semestara, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane teorija i povijest književnosti.

Školarina po semestru studija iznosi 5.000,00 kuna.

Školarina studija uključuje troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanje diplome i promociju.

Opis studija dostupan je na službenoj stranici Fakulteta (http://www.ffos.unios.hr: Studiji i nastava→ Poslijediplomski studiji → Književnost i kulturni identitet →Studijski program), a dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za studente i studije osobno ili telefonski na broj 031/494-645 te elektroničkom poštom stručne suradnice za poslijediplomske studije Ane Mihaljević, mag. iur. (amihaljevic@ffos.hr).

Obrazac za pretprijavu nalazi se u prilogu.

Obrazac za pretprijavu možete dostaviti zemaljskom poštom na adresu: Filozofski fakultet u Osijeku, Ured za studente i studije, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek ili elektroničkom poštom na adresu: amihaljevic@ffos.hr s naznakom: Pretprijava za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Književnost i kulturni identitet”.

 

>> TEKST PREDNATJEČAJA I OBRAZAC ZA PRETPRIJAVU