Prednatječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje u akademskoj godini 2023./2024.

PREDNATJEČAJ

 

za upis na

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje

u akademskoj godini 2023./2024.

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultet)  raspisuje prednatječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija.

Pretprijave se podnose od 7. srpnja do 28. srpnja 2023. godine.

Opći uvjeti i kriteriji upisa

I. Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij mogu upisati:

  1. pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij iz područja humanističkih  znanosti (polje filologija) (po bolonjskom sustavu),
  2. pristupnici koji su završili četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij humanističkih znanosti (polje filologija) po studijskom sustavu kakav je bio na snazi prije 2005. godine,
  3. pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti iz područja humanističkih znanosti (predbolonjski sustav),
  4. pristupnici koji su završili predbolonjski magistarski studij i položili sve propisane ispite ili su ih položili djelomično.

Ako se prijave kandidati izvan navedenih kategorija, njihov će status pojedinačno rješavati Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.

II. Pristupnici za upis na studij moraju imati završen sveučilišni diplomski studij s prosječnom ocjenom od najmanje 4,0. Pristupnici s nižim prosjekom mogu se upisati iznimno, uz preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika i na temelju Odluke Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

III. Pristupnici moraju aktivno vladati najmanje jednim stranim jezikom, što treba biti vidljivo   iz dokumentacije.

Obavijesti o studiju

Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine odnosno šest semestara, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija.

Školarina po semestru studija iznosi 700,00 eura, odnosno 5.274,15 kuna.

Školarina studija uključuje troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanje diplome i promociju.

Opis studija dostupan je na službenoj stranici Fakulteta (http://www.ffos.unios.hr: Studiji i nastava → Poslijediplomski studiji → Jezikoslovlje → Studijski program), a dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za studente i studije osobno ili telefonski na broj 031/494-725 te elektroničkom poštom stručne suradnice za poslijediplomske studije Dajane Tomas, mag. iur. (dtomas1@ffos.hr).

Obrazac za pretprijavu nalazi se u prilogu.

Obrazac za pretprijavu možete dostaviti zemaljskom poštom na adresu: Filozofski fakultet u Osijeku, Ured za studente i studije, Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek ili elektroničkom poštom na adresu: dtomas1@ffos.hr s naznakom: Pretprijava za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Jezikoslovlje“.

 

TEKST PREDNATJEČAJA I OBRAZAC ZA PRETPRIJAVU