Predstavljen istraživački projekt „Evlija Čelebi i istočna Hrvatska u 17. stoljeću“ na Filozofskom fakultetu u Osijeku

Odsjek za povijest

Voditelj Odsjeka za povijest doc. dr. sc. Anđelko Vlašić nositelj je istraživačkog projekta „Evlija Čelebi i istočna Hrvatska u 17. stoljeću“, čije je predstavljanje upriličeno 18. siječnja u Maloj svečanoj dvorani na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Istraživački projekt posvećen  znanstvenoj, nastavnoj i turističkoj popularizaciji istočne Hrvatske u 17. stoljeću iz perspektive osmanskog putopisca, financira Hrvatska zaklada za znanost. Prof. Vlašić zahvalio se Upravi fakulteta na potpori prilikom procesa prijavljivanja istraživačkog projekta, koja će se nastaviti i tijekom njegove realizacije. Interdisciplinarni istraživački projekt započeo je 15. prosinca 2023. te će trajati do 14. prosinca 2027. godine. Istraživanje je utemeljeno na dijelovima Putopisa Evlije Čelebija na prostoru istočne Hrvatske te će rezultirati priređenim prijevodom autografa s komentarima, znanstvenom monografijom i nizom znanstvenih radova u organizaciji članova istraživačke skupine Marte Andrić, Eldine Lovaš, Dine Mujadževića, Zlatka Karača i Stanka Andrića.

Prof. Vlašić napominje kako je prijevod Čelebijinog Putopisa dostupan od 1950-ih godina, no posljednjih 15-ak godina pažnju historiografa zaokuplja nova verzija prijevoda pronađena u arhivskoj građi koja nudi pregršt novih podataka važnih za istraživanje povijesti istočne Hrvatske 17. stoljeća. Prof. Vlašić kao jezgru projekta izdvaja prevođenje nove verzije Putopisa na hrvatski jezik, kako bi postao dostupan istraživačima koji ne poznaju osmanski turski jezik. Projekt je usmjeren na istraživački rad na terenu na području istočne Hrvatske, gdje se nalaze ostaci osmanske baštine. Prof. Vlašić vjeruje kako će projekt biti dobar poticaj za istraživanja krajeva središnje i južne Hrvatske kojima je putovao Evlija Čelebi i opisao ih u svom Putopisu. Ciljevi istraživanja vezani su uz strateške planove i godišnji plan Fakulteta, koji uključuje istraživanje nacionalne, ali i svjetske baštine. Prof. Vlašić dodaje kako će se ideje projekta moći uklopiti i u sadržaj turističke ponude u pregledu povijesnih okolnosti, života i svakodnevice bogate multietničke sredine na području istočne Hrvatske u 17. stoljeću i šire. Još jedan od ciljeva projekta je razvijanje svijesti o ukorijenjenosti osmanske baštine na hrvatskom prostoru u 17. stoljeću, koje u historiografiji još nije dovoljno istraženo.

Dio istraživačkog projekta je i Projekt razvoja karijera mladih istraživača u okviru izobrazbe novih doktora znanosti. Asistent čija će doktorska disertacija biti vezana uz temu projekta, pridružit će se članovima istraživačke skupine i sudjelovati u organizaciji međunarodnog znanstvenog skupa na Fakultetu planiranog za kraj 2024. godine. Treća godina projekta uključuje održavanje studentske radionice na Fakultetu, koja će studentima pružiti uvid u analizu i usporedbu raznovrsnih povijesnih izvora te omogućiti komunikaciju sa stručnjacima.

Beatriz Brkić

Fotografije: Stefan Zundanović