Pretkonferencijski događaj Izazovi suvremenog znanstvenoistraživačkog rada (3)

U okviru XXXVIII. međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, koji će se održati od 13. do 15. lipnja 2024. na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i Centar za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta u Osijeku organiziraju jednodnevni pretkonferencijski događaj namijenjen doktorandima i poslijedoktorandima, kao i zainteresiranim studentima diplomskih studija.

Pretkonferencijski će se događaj održati 12. lipnja 2024. (srijeda) na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a pozvane predavačice obradit će sljedeće teme: Usmeni jezični ispiti i zadatci u primijenjenolingvističkim istraživanjima (prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, Filozofski fakultet u Osijeku) te Istraživanja motivacije za učenje stranih jezika (doc. dr. sc. Manuela Karlak, Filozofski fakultet u Osijeku).

POSTER