Priroda i odrednice sekstinga među adolescentima i mladima: Kros-kulturalno istraživanje

Poštovane studentice i studenti,

Zamolili bismo vas za pomoć u prikupljanju podataka za projekt koji se provodi u okviru Hrvatske zaklade za znanost “Priroda i odrednice sekstinga među adolescentima i mladima: Kros-kulturalno istraživanje (SextYouth)”. Potrebno je ispuniti online anketu u trajanju od 15-ak minuta kojom se ispituju neki aspekti rizičnog i društveno odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju. Sudjelovanje je dobrovoljno i anonimno. Na kraju online ankete, nakon što kliknete na “Podnesi” ćemo Vas zamoliti da kliknete na link koji će Vam se potom prikazati i tamo upišete svoju e-mail adresu, kako bismo Vas zamolili da nakon godinu dana ispunite sličnu anketu nalik ovoj. Važno nam je naglasiti da vaši odgovori na upitniku neće i ne mogu biti povezani s Vašom e-mail adresom!

Molimo Vas da istraživanju pristupite klikom na sljedeći link: https://forms.gle/ih1YTgu7VGTB6fuZ7. Ovime nam uvelike pomažete u realizaciji našeg istraživačkog projekta.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja oko istraživanja ili projekta, slobodno se možete obratiti na mail: adodaj@unizd.hr.