Prof. dr. sc. Davor Lauc održao gostujuća predavanja o modernoj logici

U petak, 21. travnja 2023. godine u okviru nastave iz kolegija Logika za studente 1. godine prijediplomskog studija Filozofija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana su gostujuća predavanja. Održao ih je prof. dr. sc. Davor Lauc s Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prvo od njih naslovio je ,,Sintaktička i semantička logička posljedica“. U okviru tog predavanja prof. dr. sc. Lauc usmjerio se na dva ključna problema logike: na istinitost i na dokazivost, odnosno na potpunost i konzistentnost. Pritom je poseban naglasak stavio na teorem nepotpunosti koji je austrijski logičar i matematičar Kurt Gödel predstavio javnosti 1931. godine.

Drugo predavanje nosilo je naslov ,,Logički problem indukcije i umjetna inteligencija“. Premda je indukcija kao metoda dominantna u novovjekovnoj i modernoj znanosti, ipak je obilježena brojnim problemima na koje su ukazivali njezini kritičari. Profesor Lauc izdvojio je dva, kako smatra, najpoznatija kritičara indukcije: Davida Humea i Nelsona Goodmana. Osim toga, objasnio je primjenu indukcije u suvremenom fenomenu umjetne inteligencije te upozorio na problem pristranosti u strojnom učenju, ali i u znanosti.

dr. sc. Hrvoje Potlimbrzović