Program cjeloživotnog učenja „Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj”

Program primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj Filozofskoga fakulteta Osijek: Obavijest o upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

Filozofski fakultet Osijek organizira upisni rok za program cjeloživotnog učenja „Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj”. Program je namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom a obuhvaća kreiranje istraživačkog pitanja, osmišljavanje metodologije kojom bi se istraživačko pitanje testiralo te obradu podataka. Dio programa čine regresijska analiza, eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza te različiti oblici ANOVA-e. Obavijest možete vidjeti ovdje.