PROGRAM PRIMIJENJENE METODOLOGIJE ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ FILOZOFSKOGA FAKULTETA U OSIJEKU: OBAVIJEST O UPISNOM ROKU U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Program primijenjene metodologije za istraživanje i razvoj Filozofskoga fakulteta u Osijeku: Obavijest o upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024.

 

 

Filozofski fakultet u Osijeku organizira upisni rok za program cjeloživotnog učenja „Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj”. Program je namijenjen svim korisnicima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom, a obuhvaća kreiranje istraživačkog pitanja, osmišljavanje metodologije kojom bi se istraživačko pitanje testiralo te obradu podataka. Dio programa čine regresijska analiza, eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza te različiti oblici ANOVA-e. Obavijest možete vidjeti ovdje.