Projekt: Slobodno vrijeme i mladi

Projekt „Slobodno vrijeme i mladi“ proveden je od studenog 2023. do lipnja 2024. godine s ciljem poticanja socijalne interakcije između studenata i socijalno osjetljivih skupina u riziku. Glavni je cilj bio smanjenje stigmatizacije rizičnih skupina u društvu, promicanje uvažavanja i prihvaćanja različitosti te razvoj vještina koje doprinose poboljšanju kvalitete života i studenata i osoba u riziku od socijalne isključenosti. Sudionici projekta bile su studentice 1. godine diplomskog studija Sociologije Filozofskog fakulteta u Osijeku, socijalno osjetljive skupine i mladi.

Projekt je uključivao niz aktivnosti koje su bile usmjerene na prepoznavanje i rješavanje problema socijalne isključenosti te unaprjeđenje kvalitete slobodnog vremena mladih. Prva radionica fokusirala se na uočavanje i definiranje rizika za mlade u zajednici, probleme s kojima se susreću rizične skupine te na načine suzbijanja stigmatizacije u društvu. Druga radionica imala je cilj poticanje timskog rada među mladima kako bi se smanjila socijalna isključenost, a u sklopu radionice studentice su provele jedan dan volontirajući s djevojkama s problemima u ponašanju. Treća radionica obuhvatila je razmjenu znanja izradom svijeća, što je potaknulo kreativnost i suradnju mladih. Također, provedeno je istraživanje specifičnosti provedbe slobodnog vremena kod mladih, posebno u kontekstu utjecaja digitalnih medija.

Projekt je završen okruglim stolom na temu „Komunikacija mladih u slobodno vrijeme“ gdje su sudionici raspravljali o izazovima i mogućnostima unaprjeđenja kvalitete slobodnog vremena. U raspravi su sudjelovale prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, Zorica Pichler, stručna suradnica pedagoginja, Suzana Vargović, socijalna pedagoginja, Mislav Šušak, student 3. godine Sociologije te voditeljica projekta „Slobodno vrijeme i mladi“ doc. dr. sc. Ivana Perkušić. Na okruglom stolu raspravljalo se o načinima na koji su mladi provodili svoje slobodno vrijeme nekada te o tome kako to rade danas. Također, govorilo se o mentalnom zdravlju mladih i problemima u ponašanju koji su posljedica prekomjernog korištenja društvenih mreža, kao i o načinima i posljedicama komunikacije na društvenim mrežama. Zaključci okruglog stola uputili su na važnost odgovornog i uključivog roditeljstva kao čimbenika koji doprinosi uspješnom odrastanju. Osim toga, istaknula se važnost svjesnosti kvalitetne provedbe slobodnog vremena mladih.

Projekt je uspješno postigao svoje ciljeve, promovirajući socijalnu koheziju i razumijevanje među mladima i socijalno osjetljivim skupinama.