Prvi poziv na Prvu međunarodnu konferenciju Kreativni pristupi učenju i podučavanju

Odsjek za pedagogiju

Prva međunarodna konferencija “Kreativni pristupi učenju i podučavanju” održat će se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 24. i 25. ožujka 2023. godine.
Namjera je konferencije okupiti sve stručnjake i znanstvenike koji su u svome radu usmjereni na propitivanje tradicionalnog i suvremenog pogleda na kreativnost i stvaralaštvo te na promicanje novih pristupa u učenju i podučavanju u kojima se naglasak stavlja na stvaralaštvo, odnosno na kreativno djelovanje i izražavanje.

Više informacija možete vidjeti ovdje.