Potvrde i promjene podataka

Izdavanje duplikata diplome

 • Proglasiti diplomu nevažećom u Narodnim novinama i donijeti objavljeni oglas ili potvrdu o uplati
 • Ispuniti molbu za idavanje duplikata diplome (obrazac preuzeti u sobi broj 5 ili na mrežnoj stranici fakulteta)
 • Zahtjev predati u referadu od 9,00 do 12,00 sati

Izdavanje prijepisa ocjena za studente koji nisu u ISVU sustavu

 • Ispuniti molbu (obrazac preuzeti u sobi broj 5 ili na mrežnoj stranici fakulteta)
 • Indeks
 • Zahtjev predati u referadu od 9,00 do 12,00 sati

Ispis s fakulteta

 • Ispuniti molbu (obrazac preuzeti u sobi broj 5 ili na mrežnoj stranici fakulteta)
 • Podmiriti školarinu i vratiti knjige u knjižnicu (ovjera pečatom knjižnice)
 • Predati X-icu ili studentsku iskaznicu
 • Zahtjev predati u referadu od 9,00 do 12,00 sati

Promjena prezimena

 • Ispuniti molbu (obrazac preuzeti u sobi broj 5 ili na mrežnoj stranici fakulteta)
 • Napraviti kopiju rješenja o promjeni prezimena ili kopiju vjenčanoga lista
 • Zahtjev predati u referadu od 9,00 do 12,00 sati

Molba za mirovanje studentskih prava

 • Ispuniti molbu i nasloviti je na Povjerenstvo za nastavu i studente u roku koji je propisan Pravilnikom o studijima i studiranju (čl. 43, st. 2)
 • Uz molbu predati dokumentaciju iz koje je vidljiv opravdani razlog zbog kojeg se traži mirovanje
 • Zahtjev predati u referadu od 9,00 do 12,00 sati

Molba za dovršenje studija

 • Ispuniti molbu (obrazac preuzeti u sobi broj 5 ili na mrežnoj stranici fakulteta)
 • Zahtjev predati u referadu od 9,00 do 12,00 sati

Potvrda (uvjerenje)

 • Na studomatu izabrati opciju ”Potvrda o upisu”
 • Preuzeti potvrdu (uvjerenje) u referadi od 9,00 do 12,00 sati.
 • Provjeriti točnost podataka na potvrdi (datum, mjesto i država rođenja)

Potvrda o prijepisu ocjena

 • Na studomatu izabrati opciju ”Potvrda s prijepisom ocjena”
 • Preuzeti potvrdu (uvjerenje) u referadi od 9,00 do 12,00 sati.
 • Provjeriti točnost podataka na potvrdi (datum, mjesto i država rođenja)