Studentska konferencija OLINCO 2023 u Olomoucu (Češka)

Odsjek za engleski jezik i književnost

Palacký University Olomouc organizira studentsku lingvističku konferenciju koja će se održati od 8.-11. lipnja 2023., a za koju je produžen rok prijave sažetaka.
Sveučilište posebno naglašava mogućnost pokrivanja troškova smještaja i sudjelovanja unutar programa Erasmus sa zemljama partnerima.
Više informacija pronađite na poveznici http://olinco.upol.cz/.