Studentska radionica: Granice Slavonije – Slavonija kao pogranični prostor (kartografski prikazi)

Odsjek za povijest

ORGANIZATOR: Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest

SUORGANIZATOR: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera, Lorenza Jägera 9, Osijek

 

PROGRAM

4. travnja 2023. od 14.00 do 16.30 (Mala svečana dvorana – prostorija br. 39)

14.00 – 15.15: izlaganja

Dr. sc. Stanko Andrić: „Horonim Slavonija i njegove uporabe u ranom srednjem vijeku“

Dr. sc. Robert Skenderović: „Prijelomno 17. stoljeće – pomak pojma Slavonije na istok“

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez: „Prikazi brodske Posavine na kartografskim skicama u ostavštini grofa Luigija Fernandina Marsiglija u Bologni“

15.30 – 16.30 radionica: Kartografski prikazi Slavonije od 15. do 17. stoljeća (voditelj radionice izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez)

5. travnja 2023. od 13:00 do 16:00 (Mala svečana dvorana – prostorija br. 39)

13.00 – 14.45 izlaganja

Doc. dr. sc. Anđelko Vlašić: „Upravna podjela Slavonije pod osmanskom vlašću“

Dr. sc. Milan Vrbanus: „Upravne promjene na području Slavonije u prvoj polovini 18. stoljeća“

Ante Grubišić, muzejski savjetnik:Prvi objektivni kartografski prikazi slavonsko-srijemskih vlastelinstava“

15.00 – 16.00 radionica: Kartografski prikazi Slavonije u 18. stoljeću (voditelj radionice Ante Grubišić, muzejski savjetnik)

 

Za sve informacije vezane za radionicu možete se javiti na e-mail avlasic@ffos.hr.

Radionica je organizirana kao dio aktivnosti istraživačkog projekta: „“S(c)lavoni(j)a: ime, opseg i granični položaj u srednjem i ranom novom vijeku” (IP 2020-02-3333) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.