Suradnja FFOS-a i Državne agencije za prevođenje i ovjeru prijevoda

Dana 13. svibnja dekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan i dr. sc. Gabriella Németh, generalna direktorica Državne agencije za prevođenje i ovjeru prijevoda (Országos Fordító És Fordításhitelesítő Iroda – OFFI) potpisali su ugovor o suradnji u sjedištu OFFI-ja u Budimpešti.

OFFI ima vodeću ulogu na mađarskom prevoditeljskom tržištu prvenstveno u obavljanju poslova za državnu upravu, samoupravu i javne službe te raspolaže s više od 150 godina iskustva u području izrade ovjerenih prijevoda i tumačenja pravne tematike, a u posljednjem se desetljeću usmjerio i na izgradnju pravosudne terminologije u svrhu pomoći rada prevoditelja. Sa stotinama milijuna prevedenih znakova u 255 jezičnih kombinacija i na 70 jezika, odnosno s oko 100 000 –120 000 narudžbi za prijevod dokumenata godišnje u 27 tematskih područja, OFFI i trenutno ima istaknutu poziciju u mađarskoj prevoditeljskoj industriji.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osnovano 1975. godine, jedno je od najvećih i najstarijih sveučilišta u Hrvatskoj, a jedan od njegovih 11 fakulteta je Filozofski fakultet u sklopu kojega djeluje i Katedra za mađarski jezik i književnost.

Čelnici dviju ustanova izvrsnoj su višegodišnjoj stručnoj suradnji sada dali i formalni okvir. Ugovorom o znanstvenoj i stručnoj suradnji navedene ustanove u budućnosti planiraju provoditi zajedničke znanstveno-istraživačke projekte, organizirati konferencije i pripremati zajedničke publikacije.

OFFI već tradicionalno u sklopu Dana struke prima studente i nastavnike Filozofskog fakulteta u okviru terenske nastave, koji u OFFI-ju imaju priliku upoznati se s poslovima jezičnog posredovanja, upoznati povijest institucije i način obavljanja poslova za državnu upravu, samoupravu i službe.

Vrsni stručnjaci iz OFFI-ja već godinama sudjeluju kao izlagači na znanstvenoj interdisciplinarnoj konferenciji Katedre za mađarski jezik i književnost, a u organizaciju prošlogodišnje, ujedno četvrte po redu, uključio se i OFFI. Materijale te znanstvene manifestacije suorganizatori planiraju objaviti i u zajedničkom zborniku pod nazivom KOMUNIKACIJA I JEZIK 4. – Jezično posredovanje Karpatskom bazenu u vrijeme pandemije.

Potpisivanju sporazuma prethodio je neformalni razgovor tijekom kojega su potpisnici predstavili svoje ustanove, osvrnuvši se pritom i na njihovu povijest te ciljeve u budućnosti.

U okviru sporazuma o suradnji OFFI je nakon potpisivanja ugovora Knjižnici Filozofskog fakulteta Osijek donirao desetke primjeraka svojih najnovijih izdanja o terminološkoj strategiji i translatologiji, kako bi i na taj način podržao studij mađarskog jezika Filozofskog fakulteta Osijek te višejezični rad budućih jezičnih posrednika.