Susret studenata pedagogije s članovima udruga Aktivni umirovljenici Osijek i Sindikat umirovljenika Hrvatske Osijek

Odsjek za pedagogiju

Studenti prve godine diplomskog studija Pedagogije u okviru seminarske nastave iz kolegija Andragogija ovaj semestar suradnički pišu priručnik za andragoški rad s osobama treće životne dobi. Idejni poticaj za nastanak priručnika dala je izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, koja je s asistenticom Mijom Filipov razradila detalje oko strukture studentskih aktivnosti, a i konceptualizacije priručnika. Priručnik započinje teorijskim dijelom, u kojemu se donosi pregled literature i istraživanja posvećenih aktualnim pitanjima vezanima za treću životnu dob: kvaliteta života, učenje u trećoj životnoj dobi, stereotipizacija osoba treće životne dobi i slično. Nakon teorijskoga teksta slijede priprave radionica, koje čine većinu priručnika te koje predstavljaju praktičnu potkrjepu teorijskog dijela. Neke su teme radionica “Digitalna pismenost osoba treće životne dobi”, “Održivi razvoj i treća životna dob”, “Učenje stranih jezika u trećoj životnoj dobi” itd. Studentima je dano na izbor hoće li pisati teorijski dio priručnika ili će raditi na pripremi i provedbi radionica. Oni studenti koji su se odlučili za radionice mogli su odabrati: 1) simulaciju provedbe radionice sa svojim kolegama na nastavi te 2) provedbu radionice s ciljanim korisnicima. Stoga su se studenti, zajedno s asistenticom Mijom Filipov, u srijedu, 5. travnja 2022. susreli s članovima udruga “Aktivni umirovljenici Osijek” i “Sindikat umirovljenika Hrvatske Osijek” kako bi se dogovorili o provedbi radionica, ali i ispitali stvarne potrebe ciljanih korisnika u pogledu andragoških aktivnosti. Studentice koje su nazočile susretu su Lana Pejković, Martina Radošević, Vanessa Eckhard, Marina Žilić, Petra Pekarić i Loreta Andraković. Članovi udruga s kojima su se studentice družile bili su Mato Obradović i Miroslava Rađenović (Sindikat umirovljenika Hrvatske Osijek) te Jelena Dodig i Branka Kifer (Aktivni umirovljenici Osijek).

Prema riječima studentice Petre Pekarić, susret s članovima udruga bio je “(…) iznad svih očekivanja. Glasnogovornici obje udruge su i više nego srdačni, pristupačni, zainteresirani za rad te mislim da ćemo puno toga naučiti od njih! Zaista mi je drago što smo se odvažili na radionicu s njima, jer vidim da i oni žele raditi, a nama će praksa itekako koristiti. Oduševljena sam njihovom elokventnošću, željom za učenjem novog, upoznavanjem s nama mlađima i njihovom motiviranošću. Zaista smatram da će ovo biti divno iskustvo i da ćemo svi naučiti nešto novo.”

Pozivamo i ostale studente koji su zainteresirani za sudjelovanje na radionicama u prostorijama članova udruga da se pridruže našim budućim aktivnostima i pripremi praktičnog priručnika usmjerenom na boljitak osoba treće životne dobi.

Petra Pekarić, Marina Žilić i Mia Filipov