Svečana promocija

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika/prvostupnica

i sveučilišnih magistara/magistri Filozofskog fakulteta u Osijeku održat će se 13. lipnja 2023. godine

u zgradi Vikarijata (Josipa Jurja Strossmayera 58), u Osijeku.

 

Svečana promocija magistara/magistri započinje u 9 i 11 sati,

a svečana promocija prvostupnika/prvostupnica u 15 i 17 sati.