Tako je govorio Friedrich Nietzsche

U četvrtak, 29. veljače 2024., održano je šesto popularno-znanstveno događanje u sklopu 12. ciklusa Otvorenog četvrtka kao dijela projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta u Osijeku. Izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić s Odsjeka za informacijske znanosti održao je predavanje Vječno vraćanje jednakog – Nietzscheova najznanstvenija ili najreligioznija misao?

U predavanju su razmotreni ključni aspekti filozofije Friedricha Nietzschea (1844. – 1900.), njegovih životnih faza te koncepta vječnog vraćanja jednakog. Predavač je istaknuo da je Nietzscheov životni put obilježen trima različitim fazama mišljenja, počevši od ranih godina pod utjecajem Schopenhauera i Wagnera, preko srednje faze kojoj prethodi razočaranje u dotadašnje ideale i prijateljstva, u kojoj Nietzsche doživljava regeneraciju i novo buđenje, do kasne faze koja se usmjerava na kritiku moralnih vrijednosti i koju obilježava ideja volje za moć. Istaknuto je da koncept vječnog vraćanja predstavlja vrhunac njegove filozofske misli, sugerirajući da se svijet i svi njegovi događaji vraćaju – ili uvjetno rečeno „ponavljaju“ – u beskonačnom ciklusu. Ideja vječnog vraćanja temelji se na Nietzscheovu razumijevanju vremena i prostora, dovodeći u pitanje linearno shvaćanje vremena i naglašavajući cikličnu prirodu postojanja. Tijekom predavanja navedena je ideja razmotrena i kao potencijalno najreligioznija ideja tog njemačkog filozofa, implicirajući duboku povezanost s vječnošću i cikličnom prirodom postojanja. U završnom dijelu predavanja izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić osvrnuo se na sukob između ideje vječnog vraćanja i Nietzscheove kasnije razvijene misli o volji za moć. Predavač je istaknuo da navedeni sukob ne ilustrira tek dinamičku prirodu Nietzscheove filozofije već i potiče na promišljanje o temeljnim aspektima ljudskog iskustva i naše sposobnosti da oblikujemo i razumijemo svijet oko nas.

Poslije predavanja otvorena je rasprava o različitim aspektima Nietzscheove filozofije. Sljedeće popularno-znanstveno događanje Otvorenog četvrtka najavljeno je za kraj ožujka.

Luka Pejić, suvoditelj Otvorenog četvrtka