Terenska nastava u Beogradu

Odsjek za hrvatski jezik i književnost

U utorak, 24. svibnja 2022., održana je terenska nastava u sklopu kolegija Poetički obzori Ive Andrića. Tijekom cjelodnevnoga posjeta Beogradu studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti te studenti poslijediplomskoga sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Marice Liović posjetili su Zadužbinu Ive Andrića, Muzej Ive Andrića i Beogradsko dramsko pozorište.

U Zadužbini Ive Andrića, osnovanoj 1976., godinu dana nakon Andrićeve smrti, a utemeljenoj usmenim testamentom samoga autora iz želje da se njegova zaostavština očuva u cjelini, studenti su se upoznali s njezinim radom. Inicijativom Zadužbine dosad su izrađeni i otisnuti Katalog Ličnog fonda Ive Andrića, čiji korpus čini više do 100.000 stranica dokumentarne građe, Bibliografija Ive Andrića, koja obuhvaća razdoblje od objave prve Andrićeve pjesme 1911. do 2021. godine te više od 20.000 bibliografskih jedinica, i Kritičko izdanje cjelokupnih Andrićevih djela, kojima se može pristupiti i na mrežnoj stranici Zadužbine. Uz ugodan razgovor s upraviteljicom izv. prof. dr. sc. Majom Radonić studenti su imali priliku vidjeti knjižnicu Zadužbine Ive Andrića u kojoj su okupljena izdanja Andrićevih djela u originalu i u prijevodu na čak 49 jezika – što svjedoči o njihovoj živosti i aktualnosti danas, ali i bogatu zbirku popisanih i klasificiranih radova o Ivi Andriću, među kojima se ističe građa objavljena u časopisu »Sveske Zadužbine Ive Andrića«. Nekoliko je brojeva časopisa upraviteljica Zadužbine profesorica Radonić darovala našoj fakultetskoj knjižnici, a posjet je otvorio i nove mogućnosti suradnje studenata čije je istraživanje usmjereno na lik i djelo Ive Andrića s tom institucijom.

U Spomen-muzeju Ive Andrića, otvorenom u stanu u kojemu je pisac sa suprugom Milicom Babić živio od 1958. godine, studenti su uz vodstvo kustosice Tamare Stanković pogledali stalni postav muzeja koji kronološki prati Andrićev život i njegovo književno stvaralaštvo. Doznali su zanimljive činjenice o radu i životu Ive Andrića i vidjeli gdje je i kako živio dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. Godine. U Spomen-muzeju sačuvan je autentični izgled ulaznoga hodnika, salona i književnikove radne sobe, a izložene su i Andrićeve fotografije, njegovi dokumenti i osobni predmeti, odlikovanja, knjige, odjeća, kao i zbirka umjetničkih djela koje je posjedovao za života.

Posljednje odredište bilo je Beogradsko dramsko pozorište, gdje je uprizorena predstava Sumrak bogova redatelja Jagoša Markovića, u kojoj su tijekom 90 minuta igre za obiteljskim stolom obitelji Essenbeck groteskno prikazani rađanje i uspon nacizma. Po završetku predstave, obogaćeni mnogim novim znanjima, studenti su pošli natrag u Osijek, a predivno iskustvo s terenske nastave u Beogradu zasigurno će im ostati u dugom sjećanju.

Ivana Majksner