Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokog učilišta

Dana 13. svibnja 2022. u hotelu Academia u Zagrebu održan je seminar za studente pod nazivom Uključenost studenata u procese vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete visokog učilišta. Organizator seminara bila je Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a jedno od temeljnih pitanja o kojem se razgovaralo na seminaru bilo je i to kako potaknuti studente da postanu aktivniji dionici u visokom obrazovanju. U sklopu seminara održan je okrugli stol pod nazivom Dvije perspektive – jedna kvaliteta na kojem je sudjelovala i naša studentica prodekanica Marija Damjanović. Naša je studentska prodekanica odgovarala na pitanja o ključnim aspektima kvalitete visokog učilišta, o načinima na koje studenti mogu utjecati na kvalitetu visokih učilišta, o poteškoćama na koje studenti nailaze u pokretanju promjena te o funkciji studentske prodekanice i o njezinoj uključenosti u procese osiguravanja kvalitete. Da studenti trebaju i moraju biti pokretači promjena u visokom obrazovanju i u svojim okruženjima te da ih u tome treba ohrabriti i pružiti im podršku, neki su od temeljnih zaključaka rasprave okruglog stola. Agencija za znanost i visoko obrazovanje čestitala je našoj Mariji Damjanović na odgovornom i entuzijastičnom obavljanju funkcije te joj zahvalila što je prenijela svoje vrijedno iskustvo na kolege s drugih visokih učilišta i potencijalno potaknula neke među njima da uprave svojih fakulteta zainteresiraju za funkciju studentskog prodekana/prodekanice.