XVI. Međunarodni kroatistički znanstveni skup u Pečuhu

Odsjek za povijest

Doc. dr. sc. Denis Njari i doc. dr. sc. Domagoj Tomas izlagali su na XVI. Međunarodnom kroatističkom znanstvenom skupu u Pečuhu s temama “Opis hrvatskoga Podunavlja 1802. godine prema Ulrichu Jasperu Seetzenu” i “Bunjevački Hrvati u okvirima ugarskoga federalizma krajem Prvoga svjetskog rata”.