Poziv na prijavu izlaganja na temu GRANICE iscrtavanje, brisanje i prekoračenje

GRANICE

iscrtavanje, brisanje i prekoračenje

 

Poštovane kolegice i poštovane kolege,

srdačno vas pozivamo na međunarodni znanstveni skup posvećen granicama – njihovu iscrtavanju, brisanju i prekoračenju – u književnosti, jeziku, umjetnosti, kulturi, ekonomiji i politici, koji će se održati 11. i 12. listopada 2023. u Zagrebu.

Ovim skupom nastavljamo istraživačku suradnju Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odsjeka za slavistiku Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju. Prvi skup, posvećen recentnoj ulozi nacionalne filologije, održan je u Poznanju 2013. pod naslovom Transmisije kroatistike, drugi, kojim se propitivao odnos Umjetnosti i demokracije, u Zagrebu 2018, a treći, u središtu kojega je bio problem (Ne)normalnosti, iznova u Poznanju 2021.

Neke su od mogućih tema:

 • Granice govora, dijalekata, jezika
 • Granice morfema, riječi, rečenica
 • Granice standardnog i standardnih varijeteta
 • Granice semantike i pragmatike
 • Granice poetika, stilova i žanrova
 • Granica stiha i strofe, stiha i proze
 • Granice teksta i konteksta
 • Granice književnih i umjetničkih razdoblja
 • Pozornica kao granica svjetova
 • Granice fikcije i fakcije, estetike i namjene
 • Rodne i spolne granice i transrodnost
 • Granice kulturnih zona
 • Granice usmene i pisane kulture
 • Granice i migracije
 • Granice kao mehanizam discipline
 • Granice kao nužnost
 • Granice i sloboda
 • Misliti onkraj granica ili mišljenje uz pomoć granica
 • Jesu li granice jezika granice svijeta?
 • Granice disciplina i transdisciplinarnost
 • Sublimno: granica estetike i spoznaje
 • Zazorno: granica domaćeg i stranog, sebstva i drugosti
 • Granice umjetničkog prikaza i neprikazivo
 • Bezgraničnost Boga i religijska ograničenja
 • Satira, burleska, karneval i groteska – rušenje ili potvrda granica
 • Granice i geopolitika
 • Granice humanog i transhumanog

Radujemo se susretu u Zagrebu.

Prijavni list s kratkim sažetkom (do 1000 znakova) šaljite do 1. lipnja 2023. na adresu granice23@gmail.com

Jezici konferencije: hrvatski, poljski te drugi slavenski jezici, engleski.

Kotizacija: 50 eura

Organizacijski odbor:

Prof. dr. hab. Tomasz Mizerkiewicz

Prof. UAM dr. hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

Prof. dr. sc. Krešimir Mićanović

Izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan

Doc. dr. sc. Lana Molvarec

Dr. sc. Gabrijela Bionda, asist.

 

BOUNDARIES_call for papers

GRANICE PRIJAVA