Razgovor s povodom: Izazovi našega vremena – gost prof. dr. sc. Lino Veljak

U četvrtak, 20. siječnja 2022. u 18 sati u Maloj vijećnici Filozofskog fakulteta održao se Razgovor s povodom: Izazovi našeg vremena s prof. dr. sc. Linom Veljakom. Događanje je organizirano o okviru Dija-Logos sekcije Estetičkog laboratorija. Razgovor moderirao izv. prof. dr. sc. Boško Pešić.

Lino Veljak rođen je 1950. u Rijeci, diplomirao (1973), magistrirao (1976: Filozofijske osnove teorije odraza) i doktorirao (1982: Filozofija prakse Antonija Gramscija) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1974. do 1976. nastavnik filozofije i logike na Drugoj gimnaziji u Zagrebu, 1976. asistent u Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu (od 1978. Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti, gdje je 1978. stekao suradničko zvanje znanstvenog asistenta). U istom zvanju radi od 1979. na Katedri za teorijsku filozofiju Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1983. izabran u zvanje docenta, 1990. u zvanje izvanrednog profesora, a 2002. u zvanje redovitog profesora. Od 1992. vršio dužnost predstojnika Katedre za ontologiju. Dužnost pročelnika Odsjeka privremeno obavljao 1982/83. Od 1992. do 1994. te od 2006. do 2010. bio pročelnik Odsjeka, a nakon toga je zamjenik pročelnika. Od 2005. do 2020. godine bio je i voditelj poslijediplomskog doktorskog studija filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 1990/91. boravio kao Humboldtov stipendist na Sveučilištu u Frankfurtu. Gostovao na većem broju domaćih i inozemnih sveučilišta. Bio je voditelj nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, član je raznih uredništava i savjeta filozofskih časopisa i u više navrata član Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva a od 2009. do 2011. predsjednik HFD-a. U više mandata bio je član Matičnog odbora za filozofiju i teologiju, a predsjednik tog odbora bio je od 2017. do 2020. godine.