Znanstveni kolokvij Isti rod, različite sudbine. Ženski identiteti od srednjeg vijeka do 20. stoljeća

Odsjek za povijest

Dr. sc. Luka Pejić sudjelovao je na znanstvenom kolokviju Isti rod, različite sudbine. Ženski identiteti od srednjeg vijeka do 20. stoljeća. Skup je održan 25. studenoga 2022. u Slavonskom Brodu u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje. Pejić je sudjelovao s izlaganjem “Rodni aspekt suzbijanja kriminaliteta u Banskoj Hrvatskoj”.