Projekti

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov

Vesna Bjedov: Sudjelovanje u projektu Materinski i inojezični hrvatski koji je vodila prof. dr. sc. Zrinka Jelaska (šifra projekta: 130-1301001-0991) od 2007. do 2012., a u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Vesna Bjedov: Sudjelovanje u znanstvenom istraživanju OECD/PISA 2006. i 2009. u ulozi ispitnoga koordinatora, a 2012., 2015. i 2018. kao međunarodna nadzornica za praćenje kvalitete provedbe PISA testiranja u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), PISA centra.

ASOO, ESF – “VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” – suradnica na projektu, izvoditeljica Razvoja programa i organizacije stručnog usavršavanja metodičke kompetencije nastavnika

 

izv. prof. dr. sc. Renata Jukić

Suradnica je na više znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata:

Od 2009. do 2012. god. članica je znanstveno-istraživačkog projekta „Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi“ pri Zavodu za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nositelja projekta prof. dr. sc. Vlatka Previšića, prema programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod brojem 130-1301761-1765.

Od 2016.- 2018. članica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnog profila kompetencija te okvirnog kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju, unutar projekta „Educa-T Grant“ (T818053), nositelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Od 2018. godine članica je znanstveno-istraživačkog projekta „Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja škole u prirodoslovnom i matematičkom području” u okviru Hrvatske zaklade za znanost, voditelja projekta izv. prof. Branka Bognara.

Od 2018. godine članica je radne skupine za analizu kurikuluma visokoškolskih ustanova UNICEF-ovog projekta „Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj“, voditeljice, prof.dr.sc. Marine Ajduković.

Od 2019. godine članica radne skupine za unaprjeđenje programa cjeloživotnog učenja za stjecanje nastavničkih kompetencija projekta UP.03.1.1.03.0056 „Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora“, voditeljice prof.dr.sc. Dijane Vican.

 

izv. prof. dr. sc. Anita Papić

Sudionica COST projekta: High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) – ICT COST Action IC1406 (2015.- 2019.)

Sudionica na projektu ICT znanstveni laboratorij financiranim od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod akcijom Razvoj ljudskih potencijala (2015.-2016.)

Suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Knjižna baština u fondovima hrv. knjižnica: izazovi otkrivanja i interpretacije (122-2691220-1012), 2008.-2014.

Sudionica je projekta DECriS – Digital Education for Crisis Situations: Times When There is no Alternative (2020-1-HR01-KA226-HE-094685) koji je prihvaćen na javnom pozivu Erasmus+ programa čiji je cilj podržati razvoj digitalnog obrazovanja i primjenu kreativnih rješenja kao odgovor na izazove u obrazovanju nastale tijekom COVID-19 pandemije. Glavni partneri Odsjeka za informacijske znanosti su Sveučilište u Barceloni, Španjolska; Sveučilište Hildesheim, Njemačka; Sveučilište za knjižnične studije i informacijske tehnologije, Bugarska te Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCE). Tu su još i četiri pridružena partnera – Sveučilište u Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina; Odjel za knjižničnu i informacijsku znanost iz St. Petersburga, Rusija i Sveučilište Wellington, Novi Zeland. Projekt je započeo 1. ožujka 2021. i trajat će dvije godine, a podrobnije informacije o projektu su dostupne na poveznici http://decris.ffos.hr/

 

doc. dr. sc. Anita Dremel

Trenutno radi na COST projektu 18121 Cultures of victimology, članica upravnog odbora i voditeljica druge istraživačke skupine (WG2 Victimology in cultural phenomena); voditelj akcije prof. dr. Antony Pemberton

Projekt EDISPI@ (2016.)- autorica suradnica, autorica i suradnica na projektu u okviru natječaja Modernizacija školskih kurikuluma strukovnih škola u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada

Članica programskih odbora: znanstvenog skupa koji se od 2007. svake godine održava u sklopu Dana Marije Jurić Zagorke (2019. tema Emocija, manipulacija, legitimacija) i konferencije Globalizacija i regionalni identitet (FFOS, EFOS, FAZOS).

HRZZ projekt Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju, voditelj izv. prof. dr. Željko Pavić, članica istraživačkog tima na projektu.

COST projekt Cultural Victimology, voditelji Antony Pemberton i Simon Green; Anita Dremel članica Core Management Committee i voditeljica druge radne skupine (Working group 2: Victimology in Cultural Phenomena).

 

doc. dr. sc. Senka Žižanović

Članica projektnog tima radne skupine za pedagoge projekta UP.03.1.1.03.0056 Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora.

Članica projektnog tima radne skupine za pedagoge na projektu Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora, proizašlog iz HKO-a (UP.03.1.1.03.0056) u trajanju od 2019. do 2021. godine. Financirano sredstvima iz europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta: Sveučilište u Zadru  (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dijana Vican)

Suradnica na Erasmus+ projektu Interpreting Child-Centredness to Support Quality and Diversity in Early Childhood Education and Care. (2017-1-UK01-KA201-036798), trajanje projekta 2017.-2019. Projekt financiran od strane Europske komisije

Nositelj projekta: University of Plymouth (Ujedinjeno Kraljevstvo), u partnerstvu s Filozofskim fakultetom u Osijeku, Early Childhood Ireland (Irska), University of A Coruña (Španjolska), Camborne Nursery School (Ujedinjeno Kraljevstvo), Via University College (Danska), University of Trieste (Italija), Coopselios sc. (Italija) (voditeljica projekta: Dr. Verity Campbell-Barr)