Projekti

izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov

Vesna Bjedov: Sudjelovanje u projektu Materinski i inojezični hrvatski koji je vodila prof. dr. sc. Zrinka Jelaska (šifra projekta: 130-1301001-0991) od 2007. do 2012., a u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Vesna Bjedov: Sudjelovanje u znanstvenom istraživanju OECD/PISA 2006. i 2009. u ulozi ispitnoga koordinatora, a 2012., 2015. i 2018. kao međunarodna nadzornica za praćenje kvalitete provedbe PISA testiranja u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), PISA centra.

 

doc. dr. sc. Renata Jukić

Suradnica je na više znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata:

Od 2009. do 2012. god. članica je znanstveno-istraživačkog projekta „Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi“ pri Zavodu za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nositelja projekta prof. dr. sc. Vlatka Previšića, prema programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod brojem 130-1301761-1765.

Od 2016.- 2018. članica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnog profila kompetencija te okvirnog kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju, unutar projekta „Educa-T Grant“ (T818053), nositelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Od 2018. godine članica je znanstveno-istraživačkog projekta „Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja škole u prirodoslovnom i matematičkom području” u okviru Hrvatske zaklade za znanost, voditelja projekta izv. prof. Branka Bognara.

Od 2018. godine članica je radne skupine za analizu kurikuluma visokoškolskih ustanova UNICEF-ovog projekta „Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj“, voditeljice, prof.dr.sc. Marine Ajduković.

Od 2019. godine članica radne skupine za unaprjeđenje programa cjeloživotnog učenja za stjecanje nastavničkih kompetencija projekta UP.03.1.1.03.0056 „Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora“, voditeljice prof.dr.sc. Dijane Vican.

 

doc. dr. sc. Anita Papić

Sudionica COST projekta: High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) – ICT COST Action IC1406 (2015.- 2019.)

Sudionica na projektu ICT znanstveni laboratorij financiranim od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod akcijom Razvoj ljudskih potencijala (2015.-2016.)

Suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Knjižna baština u fondovima hrv. knjižnica: izazovi otkrivanja i interpretacije (122-2691220-1012), 2008.-2014.

 

doc. dr. sc. Anita Dremel

Trenutno radi na COST projektu 18121 Cultures of victimology, članica upravnog odbora i voditeljica druge istraživačke skupine (WG2 Victimology in cultural phenomena); voditelj akcije prof. dr. Antony Pemberton

Projekt EDISPI@ (2016.)- autorica suradnica, autorica i suradnica na projektu u okviru natječaja Modernizacija školskih kurikuluma strukovnih škola u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada

Članica programskih odbora: znanstvenog skupa koji se od 2007. svake godine održava u sklopu Dana Marije Jurić Zagorke (2019. tema Emocija, manipulacija, legitimacija) i konferencije Globalizacija i regionalni identitet (FFOS, EFOS, FAZOS).

 

dr. sc. Senka Gazibara

Članica projektnog tima radne skupine za pedagoge projekta UP.03.1.1.03.0056 Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora.