O nama

Misija

Centar za didaktičko-metodička istraživanja osnovan je 2019. i zamišljen je kao fakultetsko i sveučilišno središte za didaktička i metodička istraživanja, kako pojedinačno tako i u međusobnom prožimanju, ali i u interdisciplinarnoj perspektivi međudjelovanja različitih znanosti, poglavito društvenih i humanističkih. S obzirom na znanstvenu paradigmu didaktike i metodike te predmet njihova bavljenja, što primarno obuhvaća poučavanje i učenje, misija je ovoga Centra istraživanje nastave općenito te nastave pojedinih nastavnih predmeta, poglavito kontekst suvremene nastave, zatim istraživanje statusa temeljnih njezinih čimbenika – nastavnika i učenika – ali i ostalih čimbenika tzv. didaktičko-metodičkoga četverokuta – nastavnih sadržaja i nastavnih okolnosti – te unaprjeđivanje učenikova položaja u suvremenoj nastavi i analiziranje nastavnikove uloge u procesu poučavanja. U svojoj misiji Centar je posebno posvećen jačanju Filozofskog fakulteta kao nastavničkoga i njegove ključne uloge u inicijalnom obrazovanju budućih nastavnika te stjecanju nastavničkih kompetencija. To znači da svojim aktivnostima Centar pridonosi osnaživanju različitih znanstvenih disciplina, poglavito didaktike i metodike, čime će utjecati na kvalitetu izvedbe fakultetske nastave, a samim tim i na usavršavanje didaktičko-metodičkih kompetencija naših studenata i nastavnika.

Vizija

Postojanje Centra za didaktičko-metodička istraživanja Filozofskog fakulteta u Osijeku omogućuje se organizacija i provedba znanstvenih i stručnih aktivnosti ponajprije u didaktičko-metodičkom području te u korespondirajućim znanstvenim područjima s ciljem poticanja interdisciplinarnosti. U svojoj viziji Centar ima i bolje povezivanje stručnjaka, didaktičara i metodičara znanstvenika i praktičara, jaču suradnju domaćih i inozemnih stručnjaka te edukacijske aktivnosti na nacionalnoj razini i šire.

Ciljevi

Ciljevi Centra za didaktičko-metodička istraživanja obuhvaćaju istraživanje nastave te promicanje njezine kvalitete, kako na Filozofskom fakultetu tako i u odgojno-obrazovnim ustanovama, a mogu se raslojiti u sljedeće aspekte:

  • unaprjeđivanje međuodsječne i međukatedarske suradnje na Filozofskom fakultetu Osijek
  • usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika na Filozofskom fakultetu Osijek, s osobitim obzirom na metodičku kompetenciju
  • uspostavljanje suradnje s didaktičarima i metodičarima s drugih fakulteta i sveučilišta u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu
  • ostvarivanje suradnje s drugim istraživačkim centrima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu
  • suradnja s nastavnim radilištima te s Agencijom za odgoj i obrazovanje
  • prijava znanstvenih i stručnih projekata
  • organizacija i provedba tematskih didaktičko-metodičkih razgovora, rasprava, okruglih stolova
  • organizacija i provedba javnih predavanja, radionica i seminara te drugih popularizacijskih aktivnosti
  • organizacija znanstvenih, stručnih i stručno-znanstvenih didaktičko-metodičkih skupova
  • publiciranje radova i ostalih izdanja.

Kontakt

voditeljica CEDIMA: izv. prof. dr. sc. Renata Jukić

e-pošta: rjukic@ffos.hr

zamjenica voditeljice CEDIMA: izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov

e-pošta: vbjedov@ffos.hr