2022

scientific inter_view, vol. 3

 

#1 Prvi događaj trećeg popularnoznanstvenog ciklusa pod nazivom scientific inter_view s temom »Koja je uloga interdisciplinarnosti u zaštiti djece i mladih?« u organizaciji Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta Osijek. Sudionica događaja bila je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander. Događaj je održan 2. ožujka 2022. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek. Moderator događaja: Nemanja Spasenovski.

 

 

#2 Drugi događaj trećeg popularnoznanstvenog ciklusa pod nazivom scientific inter_view s temom »Kako istraživati povijest školstva iz vizure interdisciplinarnosti?« u organizaciji Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta Osijek. Sudionik događaja bio je dr. sc. Dinko Župan. Događaj je održan 5. travnja 2022. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek. Moderator događaja: Sergej Filipović.

#3 Treći događaj trećeg popularnoznanstvenog ciklusa pod nazivom scientific inter_view s temom »Koja je uloga interdisciplinarnosti u izazovima prevoditeljstva?« u organizaciji Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta Osijek. Sudionica događaja bila je Ana Brezovac. Događaj je održan 4. svibnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek. Moderator događaja: dr. sc. Igor Josipović.

 

#4 Četvrti događaj trećeg popularnoznanstvenog ciklusa pod nazivom scientific inter_view s temom »Interdisciplinarnost u sociologiji na primjeru istraživanja seksualnosti« u organizaciji Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta Osijek, a u suradnji s Hrvatskim sociološkim društvom. Sudionik događaja bio je prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer. Događaj je održan 2. lipnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 14.00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek. Moderator događaja: dr. sc. Igor Josipović.

 

scientific inter_view, vol. 4

 

#1 Prvi događaj četvrtog popularnoznanstvenog ciklusa pod nazivom scientific inter_view u organizaciji Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta Osijek. Sudionica događaja bila je Julijana Mladenovska-Tešija. Događaj je održan 4. listopada 2022. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek. Moderator događaja: dr. sc. Hrvoje Potlimbrzović.

 

 

#2 Drugi događaj četvrtog popularnoznanstvenog ciklusa pod nazivom scientific inter_view u organizaciji Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta Osijek. Sudionik događaja bio je prof. dr. sc. Leo Rafolt. Događaj je održan 2. studenog 2022. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek. Moderator događaja: dr. sc. Demian Papo.

 

 

#3 Treći događaj četvrtog popularnoznanstvenog ciklusa pod nazivom scientific inter_view u organizaciji Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru projekta popularizacije znanosti FUZ&JA Filozofskog fakulteta Osijek. Sudionik događaja bio je Ratko Martinović. Događaj je održan 30. studenog 2022. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek. Moderator događaja: dr. sc. Hrvoje Potlimbrzović.