Dobro došli na stranice Centra za jezična istraživanja!

 

 

Centar za jezična istraživanja osnovan je 2019. godine, a zamišljen je kao fakultetsko, ali i sveučilišno središte za pojedinačna, interdisciplinarna i multidisciplinarna jezična istraživanja. Glavna je misija Centra za jezična istraživanja profiliranje Filozofskog fakulteta kao znanstvenog središta za istraživanje jezika sa širokim rasponom istraživačkih područja i metoda: usvajanje materinskog jezika, učenje inih jezika, integrirano učenje stranog jezika i nastavnog sadržaja (engl. CLIL), poučavanje stranog jezika na akademskoj razini, računalno potpomognuto učenje jezika, analiza diskursa, pragmalingvistika, kognitivna lingvistika, sociolingvistika, povijesna lingvistika, leksičke studije, gramatika, korpusna lingvistika.

Djelatnosti, a time i ciljevi Centra za jezična istraživanja obuhvaćaju ova područja:

a) Unapređenje međuodsječne i međukatedarske suradnje na Filozofskom fakultetu Osijek
b) Razvijanje suradnje sa sveučilišnim odsjecima koji se bave jezičnim istraživanjima
c) Uspostavljanje suradnje sa srodnim istraživačkim centrima u Hrvatskoj i inozemstvu
d) Prijava znanstvenih i stručnih projekata
e) Organiziranje znanstvenih skupova
f) Objava znanstvenih radova i drugih publikacija
g) Održavanje javnih predavanja, radionica, okruglih stolova i drugih popularizacijskih aktivnosti


Članovi Centra sudjeluju u organizaciji XXXVII. godišnjeg skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku

Jezik i migracije

Osijek, 15. – 17. lipnja 2023.

Prva obavijest


Od norme do uporabe 3

Osijek, 23. i 24. rujna 2022.

POZIVNICA

Poštovana kolegice / poštovani kolega,

zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Katedra za suvremeni hrvatski jezik i Centar za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Osijeku organiziraju znanstveni skup Od norme do uporabe 3 koji će se održavati 23. i 24. rujna 2022. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Glavna je tema skupa S granicama i/ili bez granica – stilovi i norme, a dobrodošli su svi radovi koji se bave normativnim pitanjima hrvatske jezične povijesti i suvremenosti na svim jezičnim razinama, kao i pitanjima odnosa standardnih i nestandardnih idioma te utjecaja stranih jezičnih sustava na hrvatski. Plenarna će predavanja održati prof. dr. sc. Lada Badurina i prof. dr. sc. Ivo Pranjković.

Pozivamo Vas na sudjelovanje te Vas molimo da popunjenu PRIJAVNICU i sažetak izlaganja (do 200 riječi na jeziku izlaganja) pošaljete najkasnije do 31. svibnja 2022. godine elektroničkom poštom na adresu mglusac@ffos.hr. Radovi izlagani na skupu bit će objavljeni u zborniku.

Sudionici skupa plaćaju kotizaciju u iznosu od 300,00 kuna, a detaljnije obavijesti o uplati poslat ćemo Vam naknadno.

Očekujući Vašu prijavu, srdačno Vas pozdravljamo!

Organizacijski odbor:

prof. dr. sc. Vlasta Rišner – predsjednica

izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota

doc. dr. sc. Maja Glušac

Kontakt

Centar za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Lorenza Jägera 9, HR − 31 000 Osijek

tel. 031 211 400
fax. 031 212 514

izv. prof. dr. sc. Leonard Pon, voditelj Centra (lpon@ffos.hr)
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, zamjenica voditelja Centra (vpavicic@ffos.hr)