Laboratorij za psihološka i lingvistička istraživanja (Psych-Lingv Lab)

Laboratorij za psihološka i lingvistička istraživanja opremljen je 2020. godine. Prostire se na 70 kvadratnih metara u suterenu fakulteta. Sadrži jednu veliku prostoriju u kojoj je raspoređeno deset stolova s prijenosnim računalima koja omogućuju provedbu grupnih istraživanja s računalnim programima, ali i testovima tipa olovka-papir. Po potrebi se stolovi mogu razmaknuti kako bi se oslobodio prostor za potrebe istraživanja u kojima se mogu koristiti tehnike virtualne realnosti i slično. Uz veliku prostoriju, laboratorij sadrži i tihu izbu koja je namijenjena mjerenju zvuka visoke kvalitete.

Laboratoriji ovakvog tipa su izrazito važni u društvenim i humanističkim znanostima, jer se u posljednjih desetak godina javlja potreba za provjerom dosadašnjih znanja o ljudskom ponašanju, mišljenju, govoru. Naime, u literaturi društvenih i humanističkih znanosti postoji velika količina znanja o funkcioniranju društva i pojedinaca koja se temelji na anketnim istraživanjima – istraživanjima koja se baziraju na iskazima ispitanika. Iako ova vrsta istraživanja je vrlo važna i korisna, kao znanstvenici ne smijemo bezrezervno vjerovati takvoj vrsti podataka. Da bismo provjerili koliko našeg znanja o društvu i pojedincima zaista dobro predstavlja prirodu čovjeka, važno je određene hipoteze i teorije provjeriti i eksperimentalnim putem. Stoga, laboratorij na našem fakultetu predstavlja važan znanstveno-istraživački iskorak koji će omogućiti našim znanstvenicima praćenje trendova i tehnoloških dostignuća u svijetu znanosti.

Osim znanstvene djelatnosti djelatnika fakulteta, laboratorij ima i važnu pedagošku ulogu u edukaciji budućih znanstvenika svih ustrojbenih jedinica na fakultetu. Tijekom obrazovanja, studenti će imati na raspolaganju laboratorij za svoja istraživanja pod mentorstvom svojih nastavnika, što će im služiti kao svojevrsni poligon za usvajanje vještina i stjecanje iskustva provođenja složenih istraživanja u laboratorijskom okruženju.

Ustroj i način rada