European Summer School on Information Science 2017 (28. kolovoz– 01. rujan 2017., Katlenburg, Njemačka)

U razdoblju od 28. kolovoza do 1. rujna 2017. održana je Prva europska ljetna škola informacijskih znanosti organizirana u okviru Erasmus+ projekta EINFOSE. Ljetna škola, čiji je cilj bio nadograditi znanja iz područja informacijskih znanosti, pokrivala je četiri područja informacijskih i komunikacijskih znanosti (znanstveno-istraživački rad, pretraživanje i pronalaženje informacija, vrednovanje informacijskih usluga i odabrana poglavlja iz informacijskih znanosti).  Sudjelovalo je 24 sudionika iz 12 zemalja Europe i Azije. Sa Sveučilišta u Osijeku na Ljetnoj su školi kao polaznice sudjelovale Ivona Grgić (Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet) i  Vanessa Požežanac (Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet).  Među brojnim stranim predavačima, kao što su Thomas Mandl (Sveučilište Hildesheim, Njemačka), Maja Žumer i Polona Vilar (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija), Vittore Casarosa (Sveučilište u Pisi, Italija), Elena Maceviciute (Sveučilište u Borosu), bili su i profesori našeg Odsjeka – prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, koje su održale predavanja i radionice iz područja vrednovanja informacijskih usluga, odnosno iz područja važnosti i društvene uloge knjižničarske profesije danas. Sljedeća ljetna škola održat će se u srpnju 2018. godine u Grazu, Austrija.

Dr. sc. Darko Lacović sudjelovao na usavršavanju u okviru programa Erasmus+

 

U okviru programa Erasmus+ dr. sc. Darko Lacović sudjelovao je na tečaju pod nazivom „Activate your English for Teaching“ koji je održan od 24. srpnja do 4. kolovoza 2017. godine u Dublinu (Irska). U okviru ovog programa polaznici (nastavnici u školama i na fakultetima) unaprjeđuju svoja znanja engleskog jezika u različitim kontekstima kroz brojne zadatke, grupne radove, diskusije, obilaske kulturnih institucija (knjižnice, muzeje, galerije) i na taj način dobivaju saznanja o irskoj kulturi, glazbi, književnosti, sportu i sl. Nakon uspješno završenog tečaja stječe se certifikat i jedinstveno multikulturalno iskustvo.

Prva interdisciplinarna tribina studentskih udruga FFOS-a

Dana 15. i 16. ožujka 2017. godine u svečanoj dvorani Filozoskog fakulteta u Osijeku održana je Prva interdiciplinarna tribina studentskih udruga Filozofskog fakulteta u Osijeku. Cilj je tribine bio razvoj kritičke misli svih sudionika i posjetitelja. Krovna je tema tribine bila „Pravo na život, pravo na smrt“ te je svaka studentska udruga svojim izlaganjem ponudila drugačiji aspekt i pristup problematici prava na život i smrt. Članovi studentske udruge studenata informacijskih znanosti „Libros“ su sudjelovali i u organizacijskom i prezentacijskom dijelu tribine. U organizacijskom dijelu sudjelovale su studentice Lana Horvatić, Ana Boras, Mihaela Kolić te Mirela Majstorović. Studenti Ivona Palko i Cvijetin Vidaković su doprinijeli tribini izlaganjem rada na temu „Definiranje neprijatelja – dehumanizacija nepoželjnih“ u kojem su govorili o načelima propagande u nacističkoj Njemačkoj, prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata, nastojeći prikazati koju su ulogu i moć različiti mediji (film, knjige, radio, časopisi i novine) imali u manipulaciji širokim narodnim masama, povezujući svoje izlaganje i s problematikom moderne propagande i njenog utjecaja na današnje društvo. Sudjelovanjem na Prvoj interdisciplinarnoj tribini studentskih udruga Filozoskog fakulteta u Osijeku započela je i formalna suradnja između studentskih udruga Filozoskog fakulteta koja će se nastaviti u okviru zajedničkih projekata, ali i organiziranjem neformalnih okupljanja.

Cvijetin Vidaković

Studenska konferencija InfoDaska 2017.

Na Sveučilištu u Zadru 5. i 6. svibnja 2017. godine održana je konferencija InfoDASKA u organizaciji Kluba studenata informacijskih znanosti Ex Libris i Odjela za informacijske znanosti (Sveučilište u Zadru). Tema ovogodišnje InfoDASKE je bila: Mogućnosti i izazovi suradnje informacijskih ustanova. Na ovogodišnjoj konferenciji sudjelovalo je čak 17 studenata s Filozofskog fakulteta u Osijeku koji su predstavali 9 istraživačkih radova. Prvi dan konferencije svoje su radove predstavili Jelena Duvančić („Suradnja narodnih knjižnica i nakladnika“), Gabrijela Čuljak i Endrina Eskić („Program otkupa knjiga Ministarstva kulture i podaci o javnoj posudbi: mogućnosti analize“), Ivana Dejanović i Josipa Iljić („Djelovanje softverskog sektora na neprofine ustanove na području grada Osijeka“), Dajana Stojanović i Tena Vilček („Suradnja volonterskih centara i narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj“), Antonio Pahek („Rezultati suradnje Odsjeka za informacijske znanosti i Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek – Pilot projekt “Osječkim ulicama tragom zavičajnih pisaca”“), Cvijetin Vidaković i Jure Žilić („Izazovi suradnje školskih knjižničara s matičnom ustanovom“), te Tea Miličević, Mateja Paradžik i Antonela Čepčar („Suradnja muzeja i škola u praski: iskustva nastavnika iz povijesti“). Drugi dan konferencije svoja su istraživanja predstavile Katarina Đurđević i Ana Boras („Izazovi suradnje Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku i drugih informacijskih ustanova“) te Lana Horvatić i Ivona Palko („Suradnja studenata Informacijskih znanosti u Osijeku s informacijskim ustanovama kroz stručne prakse“). Za svoje su izlaganje Gabrijela Čuljak i Endrina Eskić dobile nagradu za najbolje izlaganje na konferenciji. Nakon formalnog dijela konferencije, održano je neformalno druženje te najavljena je InfoDASKA 2018. koja će se, po prvi puta, održati u Mostaru.

Cvijetin Vidaković

Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog sudjelovala na 15. danima visokoškolskih i specijalnih knjižnica.

Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog sudjelovala je na 15. danima visokoškolskih i specijalnih knjjižnica, održanima u Lovranu u razdoblju od 17. do 20. svibnja 2017. godine, s izlaganjem pod naslovom “Knjižnica Filozofskog fakulteta u Osijeku: kako nas vide nastavnici?”, napravljenim u koautorstvu s dipl. knjižničarkom Gordanom Gašom.Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković sudjelovale na radionici projekta EINFOSE u Barceloni

U okviru projekta EINFOSE (European Information Science Education) prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković i prof dr. sc. Kornelija Petr Balog su 29. i 30. lipnja 2017. sudjelovale na radionici posvećenoj kriterijima za vrednovanje rezultata Projekta (Workshop on the development and application of evaluation criteria) u Barceloni, Španjolska. Tom je prigodom održan i radni sastanak partnera na projektu.

Obrana diplomskog rada

Dana 3. srpnja 2017. Stjepan Horvat obranio je diplomski rad pod naslovom “Književne nagrade u Republici Hrvatskoj” pred Povjerenstvom u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predsjednica, doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar, sumentor i član te izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, mentorica.

 

Doc. dr. sc Ivana Martinović sudjelovala na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Kopenhagenu

Djelatnica našeg Odsjeka, doc. dr. sc. Ivana Martinović, je u razdoblju od 11. do 12. lipnja 2017. u Kopenhagenu, Danska, sudjelovala na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 19th International Conference on Health Informatics and Health Information Management s izlaganjem, nastalim u koautorstvu s dr. sc. Snježanom Stanaravić Katavić i dr. sc. Sung Un Kim, pod naslovom “Examining How Youth Use Mobile Devices for Health Information: Preliminary Findings of a Survey Study with High School Students in Croatia”.

Prod. dr. sc. Damir Hasenay izabran u redovitog profesora u trajnom zvanju

Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2016./2017. prof. dr. sc. Damir Hasenay izabran je u znanstveno-zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i na znanstveno-radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja kemijskog inženjerstva, znanstvene grane analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić izabran u zvanje redovitog profesora

Na 9. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2016/2017., održanoj 28. lipnja 2017. godine, izv. prof. dr. sc. Zoran Velagić izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

Pretraživanje
Arhiva