Novogodišnji ISHA seminar u Beču, veljača 2023. godine

Odsjek za povijest

Nakon podužeg razdoblja bez seminara koji su se održavali uživo za vrijeme pandemije COVID-19 Međunarodna udruga studenata povijesti (ISHA) organizirala je Novogodišnji seminar u Beču od 9. do 12. veljače 2023. godine. Na seminaru je sudjelovalo tridesetak studenata od kojih je čak šestero bilo iz ISHA-e Osijek: Mihael Bliznac, Luka Kovačević, Benjamin Krivošić, Sofija Mihaljević, Anamarija Pančić i Stefan Zunadanović kojima je to bio prvi seminar na kojem su sudjelovali.

Kada je riječ o akademskom programu, sudionici seminara mogli su sudjelovati u otvorenom panelu s temama po svojem odabiru ili u tematskoj radionici o životu manjina s posebnim naglaskom na židovsku povijest. Svi članovi ISHA-e Osijek sudjelovali su na otvorenom panelu te su izložili svoje prezentacije uz dodatna pitanja moderatora i publike. Također je održana i radionica How to ISHA? na kojoj su predstavnici ISHA-e International sudionicima predstavili razne aktivnosti i ideje kako ponovno oživjeti organizaciju nakon pandemije te kako se svaka sekcija opet može potaknuti na organiziranje raznih aktivnosti i seminara. Na kraju ovoga programa održana je Generalna skupština (General Assembly) na kojoj su izabrani novi predstavnici ISHA-e International te je izglasano da se sljedeći ISHA seminar održi u Osijeku u listopadu 2023. godine.

Važno je istaknuti i kulturni program koji je uslijedio nakon navedenoga akademskog dijela. Obišli smo najimpresivnije znamenitosti Beča, poput dvorca Belvedere, crkvu Karlskirche i katedralu Stephansdom te palaču Hofburg.

Za kraj se mora spomenuti i društvena komponenta seminara. Ice Breaking Party na kojemu smo bolje upoznali sve studente održan je prvi dan. Službeno smo se rastali posljednjega dana kada je održan National Food and Drinks Party na kojemu smo imali priliku vidjeti kulturu i običaje studenata iz drugih gradova.

Zahvaljujemo ISHA-i International na organiziranju seminara i Filozofskom fakultetu u Osijeku bez čije potpore ovo predivno iskustvo ne bi bilo moguće.

 

ISHA Osijek i prijatelji ispred dvorca Belvedere u Beču

 

National Food and Drinks Party

 

Svi sudionici seminara