Gostujuće predavanje dr. sc. Stipice Grgića: Hrvatska seljačka stranka 1929-1941.: od zabranjene stranke do hrvatskog narodnog pokreta

Odsjek za povijest

Gostujuće predavanje doc. dr. sc. Stipice Grgića s Hrvatskog instituta za povijest pod naslovom “Hrvatska seljačka stranka 1929-1941.: od zabranjene stranke do hrvatskog narodnog pokreta” održat će se u okviru kolegija Hrvatska povijest 20. stoljeća 28. ožujka 2023. od 18:25 na Filozofskom fakultetu u predavaonici 15.

Stipica Grgić rođen je 1982. u Sisku. Nakon završenog studija povijesti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 2008. postaje znanstveni novak na Odsjeku za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. je doktorirao, a 2018. postao docent na istome fakultetu, gdje je predavao kolegije vezane uz hrvatsku i svjetsku modernu i suvremenu povijest. Godine 2018. proveo je semestar kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Hradec Královama (Češka). Autor je niza znanstvenih članaka i drugih radova, od čega treba izdvojiti monografiju Između režimske ideologije i potreba građana: Savska banovina 1929.-1939. (Zagreb, 2020). Od ožujka 2021. radi kao znanstveni suradnik na Hrvatskom institutu za povijest. Član je istraživačke grupe na znanstvenom projektu CROCEANIA – Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 1945.–1991. (voditelj dr. sc. Ivan Hrstić) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Trenutno ga zanimaju teme vezane uz političku, društvenu i svakodnevnu povijest hrvatskih krajeva, prvenstveno u razdoblju između dvaju svjetskih ratova.