Arhiva za ‘Znanstveno-stručni rad’ Kategoriju

Poziv za sudjelovanje na konferenciji InfoDASKA 2019, Osijek, 10. – 11.05.2019.

Poziv za sudjelovanje na konferenciji InfoDASKA 2019
Osijek, 10. – 11.05.2019.

InfoDASKA studentska je konferencija započela 2008. godine pod nazivom Dani mladih knjižničara. Konferencija se održava jednom godišnje, naizmjenično u Zadru, Osijeku i Zagrebu, a na njoj sudjeluju studenti knjižničarstva i informacijskih znanosti.  Tema ovogodišnje InfoDASKA-e je Informacijske tehnologije kao pokretač promjena, što uključuje dvije podteme:

 Uloga informacijskih ustanova u procesu promjena

 • Informacijske ustanove kao posrednik između tehnologije i korisnika
 • Suradnja informacijskih ustanova i IT sektora
 • Nove usluge u skladu s tehnološkim napretkom
 • Diseminacija informacija u informacijskom društvu
 • Promjene u organizaciji rada u informacijskim ustanovama (alati, organizacijski modeli,..)

Odnos informacijskih stručnjaka prema tehnologijama

 • Nove uloge informacijskih stručnjaka s obzirom na tehnološki napredak
 • Edukacija informacijskih stručnjaka o novim tehnologijama
 • Važnost uvođenja IT-a na studij informacijskih znanosti
 • Utjecaj informacijskih tehnologija na odnos informacijskih stručnjaka i korisnika

Upute za pripremu sažetka

Sažetak treba sadržavati između 300 i 500 riječi te u njemu treba navesti cilj prezentacije,  metodologiju i/ili rezultate istraživanja. Autori u izlaganjima mogu dati pregled teorije, istraživanja ili iskustva iz prakse. Prijave za konferenciju će se primati do 15.3.2019.  preko aplikacije na mrežnim stranicama konferencije. Sažeci će biti recenzirani.

 Rokovi

 • Sažetak: 15.03.2019.
 • Obavijest o prihvaćanju: 01.04.2019.
 • Prezentacije: 20.04.2019.

Kontakt

Organizacijski tim InfoDASKA-e 2019

BOBCATSSS 2019 i 20. obljetnica Odsjeka u Sveučilišnom glasniku

U Sveučilišnom glasniku popraćena su dva važna događanja za Odsjek – međunarodna studentska konferencija BOBCATSSS 2019 i 20. obljetnica Odsjeka.  Voditelj Odsjeka izv. prof. dr. sc. Boris Badurina i doc. dr. sc. Gordana Lesinger, pripremili su tekst koji u nastavku donosimo u cijelosti.

U tjednu kada je obilježavana 20. obljetnica Odsjeka za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek, od 22. do 24. siječnja 2019., Odsjek je, u suradnji s međunarodnim partnerima – Sveučilištem Linnaeus i Sveučilištem Uppsala iz Švedske te Haškim sveučilištem primijenjenih znanosti iz Nizozemske – bio domaćin međunarodne studentske konferencija Bobcatsss 2019 u Osijeku.
Bobcatsss je prestižna međunarodna studentska konferencija koja se od 1993. svake godine održava u drugoj zemlji, a do sada je organizirano 26 konferencija diljem Europe. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom EUCLID-a (Europske udruge za knjižnično i informacijsko obrazovanje i istraživanja), a organiziraju je studenti iz područja informacijske i komunikacijske znanosti različitih sveučilišta. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Informacije i tehnologija transformiraju živote: povezanost, interakcija, inovacija“, a smisao je konferencije obrađivanje aktualnih tema vezanih uz knjižničare kao i druge informatičke stručnjake u okruženju koje se brzo mijenja.
Govoreći o obljetnici Odsjeka, knjižničarstvo se počinje izučavati šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stoljeća na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji u Osijeku kroz studij hrvatskog jezika i književnosti. Godine 1992. na Pedagoškome fakultetu u Osijeku uvodi se jednosemestralni kolegij Informatologije na studiju hrvatskoga jezika i književnosti što se smatra pretečom današnjega Odsjeka za informacijske znanosti, a potom slijedi osnutak Katedre za knjižničarstvo na Filozofskome fakultetu Osijek 1998. Prekretnica se događa u akademskoj godini 2005./2006. kada Katedra postaje Odsjek za informacijske znanosti. Odsjek je povećan brojem nastavnoga osoblja iz toga područja, a uvedene su i inovacije u nastavnim sadržajima. Kolegiji se proširuju te obuhvaćaju više tema iz područja informacijskih znanosti, informacijske tehnologije te nakladništva. Rezultat toga procesa jest da su diplomirani studenti dobili naziv prvostupnika odnosno magistra informatologije.
Revizija diplomskoga studija Odsjeka događa se u akademskoj godini 2015./2016. Studij postaje dvopredmetan, a studentima se pruža mogućnost izbora među trima modulima: Informatologije, Informacijske tehnologije i Nakladništva. Studenti Odsjeka tako dobivaju dvije kvalifikacije kojima postižu širinu obrazovanja u slučaju kombinacije Informatologija-Nakladništvo, odnosno tehničku nadogradnju tradicionalnih informacijskih ili nakladničkih kompetencija. Dugoročan se cilj takvoga pristupa ogleda u povećanoj mogućnosti zapošljavanja studenata koji završavaju studij i budućem osuvremenjivanju struka za koje se pripremaju. U pripremi novih studijskih programa konzultirani su i mogući budući poslodavci, baštinske ustanove, nakladničke kuće i informatičke tvrtke.
Odsjek priprema nove i revidirane programe preddiplomskoga studija u dvjema inačicama: revidirani jednopredmetni studij Informatologije te novi prijedlog dvopredmetnoga preddiplomskog studija Informatologije. Po završetku recenzentskoga postupka novi bi studijski program mogao biti primijenjen u akademskoj godini 2020./2021. Odsjek od 2006. u elektroničkom obliku neprekidno objavljuje Novosti Odsjeka za informacijske znanosti u kojima se predstavljaju aktualne aktivnosti Odsjeka, a od 2008., u suradnji s Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, objavljuje i časopis za istraživanje pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova – Libellarium.

Četiri katedre na Odsjeku
Katedra za knjižničarstvo, koja je u začetcima upošljavala jednoga nastavnika, danas je pod Odsjekom narasla na 23 djelatnika – tri redovita profesora, četiri izvanredna profesora, devet docenata, tri poslijedoktoranda i četiri asistenta. Na Odsjeku danas djeluju četiri katedre: Katedra za upravljanje knjižnicama i organizaciju informacija, Katedra za teoriju informacijskih znanosti, Katedra za zaštitu pisane baštine i suradnju baštinskih ustanova te Katedra za povijest knjige, nakladništvo i knjižarstvo.

Konferencija InfoDASKA u svibnju 2019. u Osijeku
Slavljenička se godina Odsjeka nastavlja konferencijom InfoDASKA koja će se održati u Osijeku 10. i 11. svibnja 2019. Riječ je o studentskoj konferenciji koja je započela 2008. pod nazivom Dani mladih knjižničara. Konferencija se održava jednom godišnje, naizmjence u Zadru, Osijeku i Zagrebu, a na njoj sudjeluju studenti knjižničarstva i informacijskih znanosti. Tema je ovogodišnje InfoDASKA-e: „Informacijske tehnologije kao pokretač promjena.“

Međunarodna studentska konferencija BOBCATSSS 2019, 22.-24. 1. 2019., Osijek, Hrvatska

Ovogodišnja međunarodna studentska konferencija BOBCATSSS 2019 – Information and Technology Transforming Lives: Connection, Interaction, Innovation održala se po dvadeset i sedmi put, ovog puta u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek u suradnji sa Sveučilištem Linnaeus i Sveučilištem Uppsala iz Švedske te Haškim sveučilištem primijenjenih znanosti iz Nizozemske.

Konferencija je prvi put održana 1993. godine u Budimpešti, a održava se svake godine pod pokroviteljstvom Europske udruge za knjižnično i informacijsko obrazovanje i istraživanje  (European Association for Library & Information Education and Research, EUCLID). Svake se godine problematiziraju trendovi i izazovi u području knjižničarstva i informacijske i komunikacijske znanosti.

Ukupno 209 sudionika iz sustava znanosti i obrazovanja te prakse bavilo se ovogodišnjom temom koja glasi Informacije i tehnologija mijenjaju živote: povezanost, interakcija, inovacija. Održano je 43 predavanja, 6 radionica i 20 posterskih izlaganja. Među posebno posjećenim predavanjima ističu se ona koja su se bavila izazovima i trendovima u knjižničarstvu, pitanjima suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, knjižnicama kao društvenom kapitalu, tj. mjestima društvenog života zajednice, informacijskim ponašanjem posebnih skupina korisnika te izazovima birokracije tijekom planiranja i izvedbe istraživačkih projekata.

Na konferenciji su sudjelovali studenti i profesori s područja knjižnične i informacijske znanosti, informacijski stručnjaci te djelatnici knjižnica i informacijskih centara iz 22 zemlje: Hrvatska, Francuska, Mađarska, Njemačka, Finska, Švedska, Nizozemska, Španjolska, Japan, Bosna i Hercegovina, Poljska, Danska, Slovenija, Kina, Tajvan, Bugarska, Italija, Češka, Portugal, Sjedinjene Američke Države, Srbija i Turska. Ovogodišnji je BOBCATSSS ugostio tri pozvana predavača: Koraljku Golub (Sveučilište Linnaeus, Švedska), Frank Huysmansa (Sveučilište u Amsterdamu, Nizozemska) i Milijanu Mićunović (Sveučilište u Osijeku, Hrvatska). Na konferenciji su u okviru predavanja, radionica i posterske sesije sudjelovali i doktorski, diplomski i preddiplomski studenti iz gore navedenih zemalja, koji su izložili svoje radove i istraživanja te aktivno sudjelovali u raspravama.

Na konferenciji su dodijeljene sljedeće nagrade:

 1. nagrada BOBCAT of The Year dodijeljena je Tatjani Aparac Jelušić za njezin izniman doprinos području informacijskih znanosti i predani rad sa studentima
 2. nagrada za najbolje postersko izlaganje Animals in the library: the benefits of bringing them at the library pripala je autorima Sȯnia Camarasa, Robert Mokharti Marmol i Laura Garcia Piqué sa Sveučilišta u Barceloni, Španjolska
 3. nagrada za najbolju radionicu dodijeljena je grupi autora za radionicu Say goodbye to your privacy? A workshop on online privacy in Smart Homes and how to prevent your data from being leaked (Núria Toneu Llobet, Sveučilište u Barceloni; Joost Verberne, Hanze Sveučilište primijenjenih znanosti, Nizozemska; Wei Jen Chou, Sveučilište Providence, Tajvan; Chia Ling Lee (Središnje nacionalno sveučilište, Tajvan)
 4. nagrada za prvi predani sažetak pripala je Alini Stoicescu (Sveučilište Kopenhagen, Danska) za rad Data science competencies in Danish academic libraries
 5. nagradu za prvi predani cjeloviti rad dobio je Isto Huvila (Sveučilište Uppsala, Švedska) za rad Library catalogue is not a community! User contributions to online services, archives, libraries and museums
 6. nagradu za najbolji rad dobila je Milijana Mićunović (Sveučilište u Osijeku, Hrvatska) za rad New industrial revolution, emerging technologies and information institutions: is there a roadmap to the future?
 7. dvije nagrade za izniman doprinos organizaciji konferencije Bobcatsss pripale su Mirni Gilman Ranogajec i Ines Horvat s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek (Sveučilište u Osijeku, Hrvatska)
 8. nagrada za najboljeg studenta volontera pripala je Juri Žiliću, studentu diplomskog studija na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek (Sveučilište u Osijeku, Hrvatska)

Također, na konferenciji su s izlaganjima sudjelovali i sljedeći djelatnici Knjižnice Filozofskog fakulteta Osijek te profesori i studenti Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek:

Predavanja:

 1. Mirna Gilman Ranogajec i Ines Horvat. School library cultural and public program and services in practice: an example of school libraries in the city of Osijek
 2. Petar Matusina, Jure Žilić i Sanjica Faletar Tanacković. Book buying habits of Croatia citizens
 3. Tatjana Aparac-Jelušić. How to beat bureaucracy and still do research: tips and tricks from Erasmus+ project EINFOSE
 4. Sanda Erdelez, Sanjica Faletar Tanacković, Kornelija Petr Balog, Ana Ružolčić i Tomislava Žilić. The use of online discussion forums by people with Alzheimers Disease and their caregivers
 5. Milijana Mićunović. New industrial revolution, emerging technologies and information institutions: is there a roadmap to the future?

Posterska izlaganja:

 1. Gordana Gašo. LIS doctoral students and their supervisors: an exploratory study at Croatian state universities
 2. Adriana Hibik, Maja Šimenić, Damir Hasenay i Ines Horvat. Organization of the library collection in the monestary of the Congregation of Daughters of Mercy in Blato on the island of Korčula
 3. Kristina Kiš i Bernardica Plašćak. Do they already know it? Prior information literacy knowledge of the first-year undergraduates at the Faculty of Social Sciences and Humanities in Osijek
 4. Elizabeta Kotromanović i Sanja Čajkovac. Evaluation of library catalog usage among students of the Faculty of Social Sciences and Humanities in Osijek
 5. Alojz Šekrst i Anita Papić. Cryptographic algorithms: an overview and comparative analysis
 6. Zsolt Vačora. Comparison of information science studies between Osijek and Pecs University
 7. Cvijetin Vidaković i Mislav Glavačević. European information science education: insights and contributions from Erasmus+ project EINFOSE
 8. Tena Vilček, Sanja Sušilović, Snježana Stanarević Katavić i Darko Lacović. The role of social media in consuming news among post-millennials

Konferencija BOBCATSSS ne bi bila moguća bez studenata Odsjeka za informacijske znanosti s Filozofskog fakulteta u Osijeku koji su bili uključeni u planiranje i organizaciju konferencije (od komunikacije sa sponzorima i planiranja i organiziranja društvenog dijela programa, preko održavanja društvenih mreža do osiguravanja uspješnog odvijanja konferencije) u zadnjih 12 mjeseci. Također, bez velikodušne podrške i pomoći Filozofskog fakulteta Osijek, te svih naših sponzora, konferencija zasigurno ne bi doživjela ovakav uspjeh.

doc. dr. sc. Milijana Mičunović

Gostujuće predavanje Ivane Prgine, više arhivistice

Dana 18. siječnja 2019. godine u sklopu nastave iz predmeta Metode zaštite papirne građe na dvopredmetnom diplomskom studiju Informatologije održano je gostujuće predavanje vrhunskog predmetnog stručnjaka, Ivane Prgin, više arhivistice, pročelnice Odjela za informacije i komunikaciju Hrvatskog državnog arhiva (HDA) u Zagrebu. Predavanje je podijeljeno u pet cjelina te su obrađeni osnovni pojmovi arhivskog poslovanja u domeni zaštite papirne građe, organizacijski elementi arhivske službe, pravni okvir zaštite arhivskoga gradiva, obveze stvaratelja, vlasnika i posjednika arhivskoga gradiva te elementi koji čine okvir za fizičku i intelektualnu zaštitu arhivskoga gradiva izvan arhiva.

Studenti Informatologije na Odjelu za rad s djecom i mladima GISKO

U utorak, 11. prosinca 2018. g., studenti Odsjeka za informacijske znanosti, predvođeni doc. dr. sc. Ivanom Martinović sudjelovali su na radionici izrade božićnih ukrasa 3D olovkama na Odjelu za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku. Uključeni su bili studenti informatologije, informacijske tehnologije i nakladništva, u sklopu kolegija Oblici i strategije rada s mladima u informacijskom okruženju. Pod mentorstvom iskusnih djelatnica Knjižnice, Suzane Biglbauer i Katice Rakovac, studenti su usvojili vještinu služenja 3D olovkama. Studenti su izrazili veliko zanimanje za aktivnost i procijenili je vrlo zanimljivom i korisnom te su vrlo zadovoljni rezultatima, odnosno predmetima koje su izradili. Spomenuta radionica održana je kao nastavak na dugogodišnju suradnju Odsjeka i GISKO-a te u svrhu upoznavanja i korištenja novih tehnologija.

doc. dr. sc. Ivana Martinović

Milijana Mićunović dobitnica nagrade za najbolji rad na međunarodnoj studentskoj konferenciji BOBCATSSS 2019

Doc. dr. sc. Milijana Mičunović s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku je dobila nagradu za najbolji rad izložen na međunarodnoj konferenciji  BOBCATSSS 2019 pod naslovom NEW INDUSTRIAL REVOLUTION, EMERGING TECHNOLOGIES AND INFORMATION INSTITUTIONS: IS THERE A ROADMAP TO THE FUTURE?

doc. dr. sc. Anita Papić

Međunarodna studentska konferencija BOBCATSSS 2019 u medijima

Međunarodna studentska konferencija Bobcatsss 2019 održala se u Osijeku od 22. do 24. siječnja 2019. godine u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek u suradnji s međunarodnim partnerima Haškim sveučilištem primijenjenih znanosti iz Nizozemske te Sveučilištem Linnaues i Sveučilištem Uppsala iz Švedske. Konferencija je bila medijski popraćena u Glasu Slavonije s nekoliko članaka, Radio Osijeku na mnogim internet portalima (Osijek031, POST.hr, studentski.hr) te mrežnim stranicama časopisa BUG.

Odsjek za informacijske znanosti na STV-u

Dana 15. siječnja 2019. izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, Mirna Gilman Ranogajec, asistentica te Antonela Čepčar, studentica 1. godine dvopredmetnog diplomskog studija i predsjednica Librosa gostovale su u emisiji Otvoreni studio na Slavonskoj televiziji. Otvoreni studio je emisija koja svakog radnog dana uživo u sklopu programa “Za dobar dan” donosi različite teme, a u ovom su prilogu gošće predstavile događanja na Odsjeku za informacijske znanosti – međunarodnu studentsku konferenciju BOBCATSSS 2019 te 20. obljetnicu Odsjeka za informacijske znanosti kao i Klub studenata informacijskih znanosti.

Prilog možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BhhGe2tKB84

 

izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš sudjelovala na Ljetnoj školi Hidden Libraries II

Izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš sudjelovala je na Ljetnoj školi Hidden Libraries II: Utrecht Network Summer School koja se održavala od od 2. do 13. srpnja 2018. godine u Grazu (Austrija) s tri izlaganja:

 1. Book provenance
 2. How to identify, intrepret and critically evaluate various forms of ownership markings
 3. Looking for the books owned by the noble family Pejačević from Našice, Croatia (18-20th century).

Više o Ljetnoj školi možete pronaći na sljedećoj poveznici https://hiddenlibraries.eu/

izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš

O novom kolegiju Metodika nastave informatike u okviru programa cjeloživotnog učenja u Glasu Slavonije

Glas Slavonije popratio je uvođenje novog kolegija Metodika nastave informatike u okviru programa cjeloživotnog učenja čija je nositeljia doc. dr. sc. Anita Papić, djelatnica Odsjeka za informacijske znanosti. Više možete pročitati u Glasu Slavonije.

Pretraživanje
Arhiva