Arhiva za ‘Znanstveno-stručni rad’ Kategoriju

Sudjelovanje na stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem “Zanimanje: knjižničar”

Dana 9. studenoga 2018. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković sudjelovale su na stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem  “Zanimanje: knjižničar”; s izlaganjem naslovljenim “Percepcija knjižničarskog i informacijskog studija i profesije: rezultati pilot istraživanja među studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Informatologije na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Osijeku”. Skup se održao povodom Dana hrvatskih knjižnica, u organizaciji Gradske knjižnice Beli Manastir, Središnja knjižnica Mađara u RH.

Izlaganjima na skupu, sudionici su se u prvom dijelu prisjetili knjižničara i/ili kulturnih djelatnika zaslužnih za uspostavu, rad i djelovanje knjižnica i knjižnične znanosti u ovom dijelu zemlje (npr.
Pavle Blažek, Vjekoslav Bizjak, Silva Pavlinić, Tatjana Aparac-Jelušić itd.), a u drugom su djelu izlagači (među kojima je bilo i nekoliko studenata koji su diplomirali na našem Odsjeku) aktualizirali svakodnevni knjižničarski posao, podsjetili na ljubav prema izabranom zanimanju i istaknuli pozitivne (i negativne), aspekte učinkovitog obavljanja knjižnične djelatnosti.

Na skupu je Dijana Machala, predsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva, organizatoru – Gradskoj knjižnici Beli Manastir dodijelila priznanje “Knjižnica godine” u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama.

Čestitamo!

izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Doc. dr. sc. Boris Badurina izabran u zvanje izvanrednog profesora

Na 8. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. godini 2017/2018., održanoj 4. srpnja 2018. godine, doc. dr. sc. Boris Badurina izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

Nastupno predavanje dr. sc. Kristine Feldvari

Dana 22. studenog 2018. godine dr. sc. Kristina Feldvari održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog  kao predsjednice,  izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i doc. dr. sc. Borisa Bosančića, kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Jezici i sustavi za predmetno označavanje i pretraživanje”, a održano je u sklopu kolegija Predmetno označivanje i pretraživanje na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju Informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

Nastupno predavanje dr. sc. Tomislava Jakopeca

Dana 21. studenog 2018. godine dr. sc. Tomislav Jakopec održao je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Zorana Velagića  kao predsjednika,  izv. prof. dr. sc. Borisa Badurine i doc. dr. sc. Milijane Mičunović, kao članova te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Verzioniranje izvornog koda”, a održano je u sklopu kolegija Informacijsko-komunikacijska struktura na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju Informacijske tehnologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

29. Stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti

U srijedu, 21. studenoga 2018. godine, s početkom u 12:20 održan je Stručni kolokvij Odsjeka za informacijske znanosti u organizaciji predstavnika studenata. Pred studenatim, uglavnom prve godine preddiplomskog i diplomskog studija, te nekoliko profesora izložene su studentske aktivnosti koje su se odvijali tijekom prošle akademske godine. Studenti su na zabavan način prikazali najzanimljivije radionice i projekte koje su organizirali i/ili vodili, sudjelovanja na konferencijama, volontiranju, humanitarnim akcijama te stručnim usavršavanjima. Izloženo je deset studentskih aktivnosti:

  1.  RoboCode – Ivona Palko
  2. ASIS&T -Jure Žilić
  3. Webcamp – Nikola Milić
  4. BOBCATSSS 2018 – Cvijetin Vidaković
  5. LIDA 2018 – Tomislava Žilić
  6. Praksa u samostanskoj knjižnici – Rea Čevapović
  7. InfoDaska 2018 – Ivana Svalina
  8. Ljetna škola informacijskih znanosti – Katarina Đurđević
  9. FEIS 2018 – Mislav Glavačević
  10. WeAreDevelopers – Lana Horvatić.

Osim navedenih aktivnosti, kratko su predstavljena i druga događanja u kojima su studenti sudjelovali (Kitteens, projekt Prandau-Norman, Noć Muzja itd.) o kojima više možete pročitati na mrežnim stranicama Novosti. Čestitamo studentima na izvrsnim izlaganjima, sudjelovanju u raznim studentskim aktivnostima te studentici Ivoni Palko na organizaciji i vođenju Stručnog kolokvija Odsjeka.

Ines Horvat

 

RoboCode

U rujnu 2017. godine, početkom nove akademske godine, krenuli smo s projektom RoboCode. Inicijator projekta bio je profesor Jakopec koji je održavao radionice s EV3 Lego Mindstorms robotima te je svoje znanje odlučio prenijeti na studente. Tako smo pokrenuli program osmišljavanja i provođenja Lego Mindstorms radionica s ciljem motiviranja djece u nastavi ka STEM području. U pokretanju projekta sudjelovali su i pojedinci iz OSC-a, Rotary Kluba Juraj Strossmayer, NK Osijeka, Bobija te Biscuit People-a. Zbog kvalitete projekta odlučili smo održati radionice s 10 djece iz svake škole kako bismo ih mogli detaljno upoznati s Lego Mindstorms robotima. Osim učenja, djeca su se na svakoj radionici imali prilike zabaviti osmišljajući programe na robotu koji bi pokazivali njihovu kreativnu stranu.

 

Na temelju tih programa odabirali smo dva pobjednika koje je očekivao Hackathon nakon svih održanih radionica. Tijekom projekta posjetili smo i gimnazije u Vukovaru te III. gimnaziju u Osijeku, kao i prvašiće u osnovnoj školi u Čepinu. Nakon 8 održanih radionica, uslijedile su pripreme za Hackathon te i sam Hackathon gdje je na kraju kao pobjednica proglašena Nika Važić, učenica osnovne škole „Franje Krežma“, a nagrada je bila EV3 robot. Radionice su se nastavile pa su tako volonteri posjetili i dvije škole u Vinkovcima, a održano je i nekoliko radionica u Dalmaciji. Sveukupno 12 volontera i studenata Informacijskih tehnologija s Filozofskog fakulteta sudjelovalo je u projektu, a to su: Ivona Grgić, Marija Buhin, Tena Vilček, Ivana Ćosić, Dajana Stojanović, Endrina Eskić, Lana Horvatić, Andrea Mihaljević, Jelena Duvančić, Katarina Blažević i Ana Leh. S brojkom većom od 300 djece prešli smo svoja očekivanja za projekt koji se nastavlja održavati i dalje čije je vođenje ove godine preuzela studentica Ivana Ćosić, skupa s novim studentima Filozofskog fakulteta i ne sumnjamo da će se tradicija provođenja projekta nastaviti i dalje.

Ana Leh

Projekt Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji

Interdisciplinarni projekt izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković i prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek pod nazivom “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji” jedan je od 37 projekata koje je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odlučio financirati u okviru Internog natječaja za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata UNIOS – ZUP 2018.

U okviru projekta provest će se istraživanje kojim će se utvrditi financijska, socijalna, mirovinska, nasljedna, zdravstvena i druga prava osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti (AB) i članova njihovih obitelji te ispitati njihove informacijske potrebe i utvrditi obrasci ponašanja pri traženju potrebnih informacija. Budući da u Hrvatskoj ne postoje stručnjaci koji su specijalizirani isključivo za AB, u okviru predloženog projekta okupili su se po prvi puta istraživači iz različitih znanstvenih disciplina relevantnih za ovu problematiku s informacijskog, pravnog i medicinskog aspekta (mr. sc. Silvija Dološić, predsjednica udruge Memoria, Osijek; prof. dr. sc. Sanda Erdelez, University of Missouri, SAD; prof. dr. sc. Renata Perić, Pravni fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku; dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, poslijedoktorand, Filozofski fakultet Osijek te doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić-Cincar, Medicinski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku).

Sanjica Faletar Tanacković

43. skupština i stručni skup Hrvatskog knjižničarskog društva

Jure Žilić, student 2. godine diplomskog studija Infomatologija i Informacijska tehnologija, sudjelovao je na 43. skupštini i stručnom skupu Hrvatskog knjižničarskog društva, pod nazivom “Uloga i mogućnosti knjižnica u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030”, koji se održao od 10. do 13. listopada 2018. godine u Opatiji. Žilić je na skupu volontirao i predstavio rad u obliku posterskog izlaganja, naslovljen “Znanstvena istraživanja u hrvatskom knjižničarstvu iz perspektive knjižničara: rezultati istraživanja”, koji je izrađen u suautorstvu Jure Žilić (Filozofski fakultet Osijek), Sanjica Faletar Tanacković (Filozofski fakultet Osijek) i Maja Panian Selimić (Ekonomski fakultet u Zagrebu).

Sanjica Faletar Tanacković

 

Nastupno predavanje dr. sc. Snježane Stanarević Katavić

 

Dana 16. listopada 2018. godine dr. sc. Snježana Stanarević Katavić održala je nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu  izv. prof. dr. sc. Sanjice Faletar Tanacković kao predsjednice, prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog  i doc. dr. sc. Ivane Martinović, kao članica, te ostalim nastavnicima i studentima Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Tema nastupnog predavanja bila je “Izazovi informacijskog ponašanja u kontekstu informacijskog obilja”, a održano je u sklopu kolegija Informacijsko ponašanje korisnika na dvopredmetnom diplomskom sveučilišnom studiju informatologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

 

FEIS – International Symposium on the Future of Education in Information Science

U vremenu od 10.-11. rujna 2018. u Pisi (Italija) održan je međunarodni simpozij pod nazivom Future of Education in Information Science (FEIS). Ovaj je simpozij bio završna manifestacija u okviru dvogodišnjeg Erasmus+ projekta EINFOSE (European Information Science Education: Encouraging Mobility and Learning Outcomes Harmonization, http://einfose.ffos.hr/). Projekt koji je započeo 2016. godine za cilj je imao istražiti mogućnosti harmonizacije ishoda učenja na razini visokoškolskih ustanova u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u Europi, a sve s ciljem poticanja mobilnosti studenata na europskoj razini te privlačenja studenata koji su preddiplomski studij završili u nekom drugom znanstvenom području na diplomski studij informacijskih znanosti.

Na FEIS konferenciji predstavljen je nacrt dokumenta nastalog u sklopu projekta pod nazivom Policy Recommendations for Entry Requirements and Learning Outcomes in Information Science, a za njegovu finalizaciju upotrijebit će se brojni komentari I rasprave koje su vođene tijekom simpozija. Finalni document bit će upućen nacionalnim i međunarodnim tijelima i agencijama koje skrbe za visokoškolsko obrazovanje informacijskih stručnjaka, njihove kompetencije, te priznavanje kvalifikacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Simpozij je okupio brojne stručnjake zainteresirane za temu obrazovanja iz raznih zemalja svijeta, a kao pozvani izlagači sudjelovali su Leif Kajberg (School of Library and Information Science, Denmark), David Bawden (City, University London, UK), Gary Marchionini (School of Information and Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill, USA) te Anna Maria Tammaro (DILL International Master Digital Library Learning, University of Parma, Italy).

Na simpoziju su izlagali i članovi Odsjeka:

Sanjica Faletar Tanacković i Jure Žilić (zajedno s kolegama iz Turske) Serap Kurbanoglu i Yurdagul Unal (Hacettepe University, Turkey)  na radu pod nazivom Student perceptions of LIS programs and profession: Study among undergraduates in Croatia and Turkey

Boris Badurina i Boris Bosančić s posterom Which ICT competencies should be required by students enrolled at graduate programs in Information Science?

te studenti Ivona Grgić, Cvijetin Vidaković i Zvonimir Žulj koji su posterom predstavili Odsjek.

 

 

Uvodno izlaganje i predstavljanje projekta održale su Tatjana Aparac-Jelušić i Kornelija Petr Balog.

Kornelija Petr Balog

Pretraživanje
Arhiva