Kontakt

Za sve informacije obratiti se:

 

izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević

Odsjek za psihologiju

Filozofski fakultet (ured 70)

Lorenza Jägera 9, HR-31 000 Osijek

www.ffos.hr

E: srucevic@ffos.hr

 

doc. dr. sc. Dino Krupić

Odsjek za psihologiju

Filozofski fakultet (ured 83)

Lorenza Jägera 9, HR-31 000 Osijek

www.ffos.hr

E: dkrupic@ffos.hr

 

Administrativna podrška:

Vladimir Poličić
soba 22
telefon: 031 494719
e-mail: vpolicic@ffos.hr

Uredovno vrijeme tijekom radnoga tjedna: 8.00-15.00 sati