Nastavnici

Program cjeloživotnog učenja Python, računalno razmišljanje i programiranje razvili su i rade na njegovu izvođenju:

  1. doc. dr. sc. Tomislav Jakopec
  2. izv. prof. dr. sc. Boris Badurina