Kontakt

Za sve informacije obratiti se:

izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga

Odsjek za njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet (ured 71)

Lorenza Jägera 9, HR-31 000 Osijek

T: +385 (0)31 494 684

e-mail: maleksa@ffos.hr

 

Ana Keglević Blažević, asistentica

Odsjek za njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet (ured 71)

Lorenza Jägera 9, HR-31 000 Osijek

T: +385 (0)31 494 684

e-mail: akeglevic@ffos.hr

 

Administrativna podrška:

Ana Mihaljević

Ured za cjeloživotno učenje (ured 17)

telefon: 031 494662

e-mail: amihaljevic@ffos.hr