Nastavnici

Program učenja njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave razvili su i rade na njegovom izvođenju:

  1. doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica
  2. doc. dr. sc. Stephanie Jug
  3. Ana Keglević Blažević, asistentica
  4. doc. dr. sc. Sonja Novak
  5. izv. prof. dr. sc. Leonard Pon