Filozofski fakultet u Osijeku raspisuje Natječaj za financiranje dvaju jednogodišnjih znanstvenoistraživačkih projekata

Na temelju članka 43. Statuta Filozofskog fakulteta u Osijeku – pročišćeni tekst i temeljem članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele sredstava za znanstvenoistraživačke projekte iz Fonda za znanstveni rad Filozofskog fakulteta u Osijeku, Fakultetsko je vijeće na svojoj 5. sjednici u akademskoj 2022./2023. godini održanoj 15. veljače 2023. godine pod točkom 18. donijelo sljedeću:

ODLUKU

 

  1. Filozofski fakultet u Osijeku raspisuje Natječaj za financiranje dvaju jednogodišnjih znanstvenoistraživačkih projekata.
  2. Na Natječaj iz točke 1. ove Odluke mogu se u svojstvu voditelja prijaviti suradnici zaposleni na radnom mjestu asistenta ili višeg asistenta.
  3. Natječaj iz točke 1. ove Odluke otvoren je do 31. ožujka 2023. godine, a prijave se vrše ispunjavanjem obrasca koji je sastavni dio ove Odluke i koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta.
  4. Natječajne prijave potrebno je do datuma navedenog pod točkom 3. ove Odluke predati e-poštom na Ured za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Osijeku na adresu znanost@ffos.hr.
  5. Ukupni budžet pojedine prijave na Natječaj iz točke 1. ove Odluke ne može biti veći od 2.655 eura (20.000,00 kn).
  6. Prijave na Natječaj bit će ocijenjene na način koji je uređen Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele sredstava za znanstvenoistraživačke projekte iz Fonda za znanost Filozofskog fakulteta u Osijeku.
  7. Odluka o raspisivanju Natječaja iz točke 1. ove odluke objavit će se na mrežnoj stranici Fakulteta.
  8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

DEKAN

 prof. dr. sc. Ivan Trojan


OBRAZAC PRIJAVE

OBRAZAC ZA RECENZENTE

UPUTE ZA RECENZENTE